Så blir nya stadsdelen vid Masthuggskajen

År 2026 ska en helt ny stadsdel ha slagit rot vid Masthuggskajen-Järnvågsgatan. – Det är viktigt att bevara mångfalden och småskaligheten, lite som Kommersen 2.0, säger Byggnadsnämndens ordförande Emmali Jansson (MP)

  • Publicerad 06:30, 25 feb 2018

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

Utifrån Oscarsleden ser området inte mycket ut för världen. Gropiga parkeringsytor, flagnande husfasader och Kommersens nedklottrade plank.

Att det på samma plats om bara åtta år ska finnas omkring 1300 nybyggda lägenheter, två förskolor, handel, kontor och hotell är svårt att föreställa sig.

LÄS MER: Nya lösningar för bostäder åt nyanlända

Den omfattande detaljplanen för området mellan Masthuggskajen och Järnvågsgatan godkändes av Byggnadsnämnden i början av februari och ska nu vidare för antagande i Kommunfullmäktige. Byggstarten kan ske redan under nästa år.

"Inte bara dyra lokaler"

Den nya stadsdelen kommer till största del att bestå av höga byggnader och utgå från tre olika stråk: Stråket längs älven, stråket mellan Linnégatan och vattnet och stråket som förlänger Nya Alléns grönstråk vidare västerut.

– Området består idag till största del av parkeringsplatser, men även värdefull bebyggelse som exempelvis Folkets Hus, Frilagerhuset och kontorsbyggnader som är viktiga att bevara, säger Marie Rörstad, biträdande projektledare på Stadsbyggnadskontoret.

Tanken är att stadsdelen ska ha ett genomgående hållbarhetsfokus med utrymme för mångfald och småskalighet. Det menar Byggnadsnämndens ordförande Emmali Jansson (MP).

– Det ska finnas utrymme för småskalig handel och småföretag och inte bara dyra kontorslokaler. Tanken är att vi bygger Kommersen 2.0 där värdet av nuvarande Kommersens marknad ska bevaras i form av mångfald. Det ska alltså inte bara bli större butikskedjor.

LÄS MER: Grönt framför biff – bara en knuff bort

Fokus på barnfamiljer

Lägenheterna ska vara av olika storlek och hälften av dem hyresrätter. Tio procent ska ha vad man kallar för rimlig månadshyra på max 6000 kronor för en trerummare.

– Det ska inte bara bli tvåor och treor, säger Emmali Jansson.

Planen ska även ha ett tydligt barnperspektiv och två förskolor planeras med totalt elva avdelningar. En av förskolegårdarna ska gränsa till Masthamnsgatan, som är tänkt att bli en lugnt trafikerad gata där gång- och cykeltrafik prioriteras.

– Även behovet av nya skolor är stort och därför finns även tanken på en ny skola i närheten av Pustervik, mittemot Feskekyrka.

LÄS MER: Till sist: Grönt ljus för cykelbro i Rosenlund

Vilka är de största utmaningarna med den här planen?

– Det beror på vem man frågar. Det är en komplex plats att planera, dels med tanke på närheten till E45 med tung trafik som ställer frågor om luft och buller, dels är det översvämningsrisker. Sedan ska kulturmiljöfrågor vägas in, särskilt med tanke på Långgatorna. Vi ska se till att det blir en stad för alla.

Nya stadsdelen

Planområdet avgränsas i norr av älven och Oscarsleden/E45, i söder av Första Långgatan, i öster av Rosenlundskanalen och i väster av Amerikahuset och Isaac Béens Plats

En kostgjord halvö ut i vattnet ska ge ytterligare möjligheter att utnyttja det centrala läget för bostäder och verksamheter

Platsen ska bli startstation för linbanan

Planen innefattar två förskolor och möjliggör även för en skola

Gång- och cykeltrafik prioriteras

Parkeringen framför Frilagerhuset, ovampå Götatunneln, ska förvandlas till park

Intill Folkets hus planeras även ett hotell

Kommersens byggnad föreslås ersättas med en ny, men på en annan plats

Detaljplanen har godkänts av Byggnadsnämnden, men ännu inte i Kommunfullmäktige

Förväntad byggstart: 2019

Färdigställande: 2026

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG