I den nya F-5-byggnaden ska det byggas en trappa som ska fungera som samlingsplats. Foto: Sweco arkitekter

Så blir nya Styrsöskolan

Styrsöskolan och Kalvhagsskolan står inför en sammanslagning. – I första hand är detta en pedagogiskt stor vinning, säger projektledaren från stadsdelen.

  • Publicerad 09:00, 9 okt 2017

Efter flera år av eftersatt underhåll och dålig inomhusmiljö beslutade politikerna att flytta F-5-skolan Kalvhagsskolan till 6-9-skolan Styrsöskolan.

Projekteringsarbetet pågår för fullt. Entreprenörer ska upphandlas och bygglovsbeslut väntas i början av nästa år. Planen är sedan att byggandet kan starta till våren och att låg- och mellanstadieeleverna ska kunna flytta in i januari 2020. Fram till dess är går eleverna kvar i Kalvhagsskolan. Men det ska inte vara någon risk med det, trots dålig inomhusmiljö.

– Det är den bedömningen förvaltningen har gjort. Från stadsdelen hyr vi bara lokalerna, säger Marie Berg som är projektledare för Västra Göteborgs skolexpansion.

Den nya Styrsöskolan får förutom en helt ny byggnad för F-5 också ett helt nytt tillagningskök, nya omklädningsrum till idrottshallen, en större matsal och ny utomhusmiljö. Fritidsgården Ö-hålan blir kvar men får en ny placering.

I södra skärgården är skolfrågan viktig. Flytten från Kalvhagsskolan var länge hett debatterad men nu efter beslut handlar diskussionen mest om att göra det bästa av situationen. Men det finns en oro.

– Storleken är viktig för oss. Att den kan växa och inte bara byggs för befintliga elever. 20–30 procent av högstadieeleverna på Styrsö pendlar in till stan för att de inte tycker Styrsöskolan är tillräckligt bra. Det är viktigt att kunna få tillbaka de eleverna och också kunna möta eventuell kommande inflyttning som vi hoppas mycket på, säger Gustaf Asplund från samverkansgrupperna Styrsö i Samverkan och Södra Skärgården i samverkan.

Marie Berg säger att det funnits synpunkter på att flytten bara görs av eknomiska skäl. Men så är det inte, säger hon.

– I första hand är detta en pedagogiskt stor vinning. Det blir högre kvalitet på skolan och undervisningen. Sedan finns det otaliga andra vinster också. Listan kan göras lång, säger hon.

Nya Styrsöskolan

Blir en F-9 skola

Planeras för 320 elever

1 200 m2 nybyggnad, 31 600 m2 utemiljö

Planered byggstart sen vår 2018

Planerad inflytt januari 2020

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG