Så blir nya (tillfälliga) Korsvägen

I juni inleder Trafikverket nästa fas vid Korsvägen. Efter sommarens omläggning ska all trafik samsas på en bro över arbetsområdet.

  • Publicerad 05:25, 18 maj 2020

Arbetstunneln under Liseberg är klar 300 meter in i berget. Nu går Trafikverket in i en ny fas i arbetet med Västlänken: Station Korsvägen ska byggas.

– Halva Station Korsvägen byggs i berg och halva i jord. Nu ska vi koncentrera oss på jorddelen, den västra delen, säger Magnus Eriksson, trafikverkets projektledare för etapp Korsvägen.

Korsvägen: All trafik leds om på nytt

Det nya schaktet är 140x60 meter stort och går 25 meter djupt ned i leran. Det innebär att stora delar av Korsvägen kommer behöva spärras av. Alla trafikslag söderut kommer i stället ledas om över en tillfällig bro. Kollektivtrafikens hållplatslägen flyttas och dagens resecentrum rivs och ett nytt tillfälligt byggs upp.

Korsvägen: Stora förändringar i kollektivtrafiken

Med den nya trafiklösningen försvinner också Korsvägen som cirkulationsplats. Det kommer inte vara möjligt att köra från Skånegatan och Södra Vägen till Örgrytevägen eller från Örgrytevägen till Södra vägen.

Omställningsperioden till den nya trafiklösningen pågår mellan den 13 juni och 27 juli.

Trafiklösningen gäller sedan i fyra år tills Trafikverket är klara med Västlänken förbi Korsvägen under jord. Då tar Göteborg Stad över för att forma området ovan jord. Planen är att Västlänken ska öppna för trafik år 2026.

Inga spårvagnar förbi Hagakyrkan – i 17 veckor

Göteborg stads trafikstrategi är att minska biltrafiken. Målbilden är att omkring 14 000 – 18 000 bilar ska passera Korsvägen per dygn år 2035. Det är en halvering jämfört med hur trafiken var 2013. Antalet bilar igenom Korsvägen på 90-talet var omkring 50 000 per dygn. Minskningen pågår med andra ord sedan många år.

Det finns ingen statistik som kan ge en heltäckande bild över hur mycket biltrafiken genom Korsvägen minskat hittills under byggtiden. Men inför byggstart var bedömningen att bilisterna skulle välja andra vägar och att trafiken genom Korsvägen skulle minska ytterligare.

VR-filmer Korsvägen 2020-2024

Visa merVisa mindre