SKISSBILD. Selma stad, etapp ett Foto: Wahlström & Steijner Arkitekter

Så blir Selma stad – hus för hus

Göteborg växer. Det gör också Hisings Backa. Vid Selma Lagerlöfs Torg växer en nygammal stadsdel upp: Selma stad.

  • Publicerad 06:17, 4 mar 2018

1971 invigdes Selma Lagerlöfs Torg, ett centrum i norra Hisings Backa. Ett modernt torg med hus i rött tegel, eternit och materialet på modet – betong.

”Lika bra att ta sig ner till EPA:s torgDär kan vi låta betongen gunga!Gasa och sniffa och flumma!Där kan vi segla på molnen tillsammans!”

Nationalteatern besjöng torget i låten Barn av vår tid, i sångtexten döpt efter lågprisvaruhuset EPA som låg på torget. Nationalteatern huserade länge i fritidsgården på torget.

Fyrtio år efter att torget byggdes började arbetet med att utveckla området kring torget. Bostadsbrist och oroligheter skulle bli ett minne blott. Stadsdelen skulle bli mer sammansatt, trygg och attraktiv.

Ambitionen var en blandad stadsdel; radhus i två våningar blandat med tiovåningshus med bostäder, handel, stadsdelshus, idrottshall och torg- och parkområden. En småskalig kvartersstruktur med ett finmaskigt gatunät, vars namn kommer från Selma Lagerlöfs sagor. En blandad stadsdel som lockar till sig människor i olika åldrar, med olika bakgrund från olika delar av Göteborg och världen.

2010 godkände byggnadsnämnden ett planbesked för området. Backa är ett av Göteborgs prioriterade utbyggnadsområden och i Selma stad finns planer på att bygga i fyra etapper. Detaljplaner för de första två etapperna har nu vunnit laga kraft.

Etapp ett rör nuvarande Selma Lagerlöfs Torg, med stadsdelshus, handelshus, idrottshall, förskola, vårdcentral och cirka 1000 bostäder. Det började byggas förra sommaren.

Etapp två, som planeras starta senare i år, handlar om ungefär 800 bostäder längs Litteraturgatan, söder om Selma Lagerlöfs Torg.

Etapp tre innehåller cirka 300 bostäder vid längs Litteraturgatan, norr om torget.

Etapp fyra rör ett område norr om Litteraturgatan och omfattar i nuläget 1000 nya bostäder.

Politikernas förhoppning är att Selma stad ska bli en stadsdel där dåtid, nutid och framtid harmonierar. En trygg stadsdel fylld av framtidstro för alla barn av vår tid.

Om allt går som planerat ska den nya stadsdelen vara klar 2024.

LÄS MER:

De flyttar till Selma stad

Stadsarkitekten: Förutsättningarna finns i Hisings Backa

Backa tillbaka - nu går det framåt

Vi är GBG