VÄSTTRAFIK. Från den 17 juni gäller sommartidtabell för alla Västtrafiks linjer, förutom Västtågen som börjar byta 1 juli. Foto: Leif Ingvarson

Så blir sommarens trafik i Göteborg

I sommar får du räkna med längre restider när du kör bil i Göteborgsområdet. Förutom det stora byggprojektet påverkar flera stora och små vägarbeten framkomligheten. Här är alla stora förändringar i Göteborgs sommartrafik som börjar gälla från den 17 juni.

  • Publicerad 07:59, 14 jun 2019

Bygget av bland annat Västlänken, Hisingsbron, Gullbergstunneln och flera höghus påverkar redan i dag trafiken i Göteborg.

I sommar tillkommer flera stora vägarbeten som ger längre restider. Minskad arbetspendling är en stor anledning till att sommarhalvåret är en så intensiv period för vägarbeten. Många arbetsmoment kräver också sommarväder.

Förra året var det Götatunneln. I år blir Älvsborgsbron sommarens stora avstängning i sommartrafiken. Underhållsarbetet pågår 17 juni – 15 september och återupptas sedan nästa sommar. Under arbetets gång stängs två av sex körfält av, dygnet runt.

För att minska biltrafiken över bron sätter Västtrafik in två nya busslinjer. Linje 180 kommer köra mellan Hovås via Radiomotet och Marklandsgatan till Volvo Torslanda, medan linje 127 kör från Nordstan direkt till Vädermotet och därifrån vidare mot Volvo Torslanda.

– Det här är en åtgärd som vi har tagit fram i dialog med Volvo, för att säkra att de som tar sig till och från jobbet kommer fram i tid. Antalet fordonsrörelser måste minska och det viktigare än någonsin att fler går över till att resa kollektivt. Åk kollektivt när du kan och ta bilen bara när du måste, säger Lars Backström, vd för Västtrafik, i ett pressmeddelande.

Utöver Älvsborgsbron flaggar även Trafik Göteborg för ändrade körvägar kring Centralen och spårarbete mellan Valand och Korsvägen.

Den 17 juni stängs Nils Ericsonsgatan norrut, vilket innebär att den som kör från Åkareplatsen inte kan nå Centralstationens korttidsparkering från det hållet. Samtidigt öppnar också en ny infart till parkeringshuset i Nordstan från Nils Ericsonsgatan.

För kollektivresenärer innebär detta att Nils Ericsonsgatan får ett nytt hållplatsläge vid Nordstan och att man får räkna med något längre restider.

Mellan den 17 juni och 18 augusti är också spårvagnstrafiken mellan Valand och Korsvägen inställd. Orsaken är att spåren behöver bytas ut. Däremot fortsätter bussarna att köra samma sträcka.

Västtrafiks sommartidtabell

Linje 55 Lindholmen-Johanneberg
Linjen dras in 17 juni-18 augusti.

Linje 753 Heden-Chalmers-Mölndal-Heden
Linjen får ny körväg från Heden (läge C) – Valand (läge C) – Vasagatan – Vasaplatsen (läge B) och därefter ordinarie körväg. Hållplats Wallinsgatan dras in.

Linje LILA Mölnlycke-Mölndal-Frölunda-Torslanda
Några morgonturer startar vid hållplats Radiomotet i riktning mot Volvo Torslanda.

Linje 180 Hovås Nedre-Marklandsgatan-Volvo Torslanda
Ny linje som kör i rusningstid för fler resmöjligheter till och från Volvo. På morgonen kör linjen från hållplats Brottkärrmotet, mitt i Nya Hovås till Lyckhem, och fortsätter sedan till Hovås Nedre och går sedan till Volvo. På eftermiddagen kör linjen från Volvo RA till Hovås Nedre och kör sedan vidare till Brottkärrsmotet Nya Hovås, runt i rondellen och avslutar vid Lyckhem vid pendelparkeringen. 

Linje 140 Klareberg-Gerrebacka-Klareberg-Kärra
Linjen dras in 17 juni-18 augusti. Vi hänvisar till linje Rosa Express.

Linje 127 Nordstan-Volvo Torslanda
Ny linje till Volvo som kör mellan hållplatserna Nordstan-Vädermotet-Sörredsvägen-Volvo Torslanda TK-Volvo City-Volvohallen-Volvo IT-Volvo Torslanda PV-Volvo Torslanda PVH-Volvo Torslanda RA.

Linje GUL Gul Express Partille-Torslanda, 127 Nordstan-Volvo Torslanda
Gul Express får färre turer på sträckan Nordstan-Sörredsvägen i rusningstid. En ny linje kompletterar istället till Volvo, linje 127, kör mellan hållplatserna Nordstan-Vädermotet-Sörredsvägen-Volvo Torslanda TK-Volvo City-Volvohallen-Volvo IT-Volvo Torslanda PV-Volvo Torslanda PVH-Volvo Torslanda RA.

Linje SVART Vallhamra-City-Amhult, 26X Amhults Torg
En del turer på Svart Express fortsätter direkt från Amhult Resecentrum som linje 26X till Amhult Torg.

Linje 193 Näset-Stenpiren, 194 Aprikosgatan-Stenpiren, 196 Åkered-Stenpiren, 197 Fiskebäck-Stenpiren
Linjerna förlängs till hållplats Operan.

Linje 242 Kungälv-Volvo Torslanda
Linjen ändrar hållplatsläge på Hjalmar Brantingsplatsen och avgår från läge J i riktning mot Kungälv

Källa: Västtrafik

Trafikverkets karta

I Trafikverkets digitala karta presenteras vilka arbeten som pågår just nu och vilka som startar inom kort i hela landet.

Du hittar kartan på: www.trafikverket.se/trafikinformation/vag

Vägarbeten i och runt Göteborg

E6/E45 Marieholmsförbindelsen: Bygget av Marieholmstunneln, som går under Göta Älv, fortsätter. E6 norr om Tingstadstunneln har smalare körfält och sänkt hastighet.

E6.20 Älvsborgsbron: Från den 17 juni är endast två av tre körfält öppna i vardera riktning. Räkna med köer morgon och eftermiddag.

Korsvägen: Kring Korsvägen pågår bygget av Västlänken. Detta innebär minskat antal körfält och omledningar.

Rosenlund/Haga: Trafiken i Rosenlund och Haga påverkas på flera sätt. Rosenlundsbron är stängd, Rosenlundsgatan är stängd västerut från Hvitfeldtsplatsen och förbindelsen mellan Nya Allén/Norra Allégatan och Sprängkullsgatan är permanent stängd.

Vasabron: Bron är avstängd på grund av renoveringsarbeten men är planerad att öppna för trafik den 15 juli. Därmed är Rosenlundsbron och Vasabron avstängda samtidigt under en kort period.

Delsjövägen: Delsjövägen är avstängd mellan Skårsgatan och Storagårdsgatan fram till hösten.

E6/väg 40 Kallebäcksmotet: På grund av underhållsarbeten råder begränsad framkomlighet på och under bron i Kallebäcksmotet vissa nätter.

E6.20 Västerleden/Tynneredsmotet: Bullerskärm och busskörfält ska byggas. Från den 17 juni är ett körfält avstängt i varje riktning.

Väg 44 Uddevallatunnlarna: Underhållsarbete. Dubbelriktad trafik i ett tunnelrör. Arbetena avslutas i juli.

E20 Bälinge-Vårgårda: Ny vägsträckning. På grund av sprängningsarbete kommer E20 att stängas av i tiominutersperioder. Uppehåll veckorna 28-31.

Väg 160 Säckebäck-Varekil: Ny vägsträckning. Omledning av trafik och sänkt hastighet till 50 kilometer i timmen.

Listan kan komma att uppdateras eller förändras eftersom arbetena är svåra att planera i förväg på grund av vädret.

Källa: Trafik Göteborg

Vi är GBG