Så gör chalmerister gemensam sak av miljömålen

Att bygga en bro med nollutsläpp av växthusgaser. Det är utmaningen i Naturvårdsverkets innovationstävling. På Chalmers tävlar konkurrenter tillsammans och tar inspiration från naturen till det klimatsmarta bygget.

  • Publicerad 18:25, 8 dec 2017

Naturen har utvecklats under många år, många fler år än vad byggtekniken har utvecklats.

Det krävs nya och effektivare lösningar för att nå miljömålen. Det är infrastrukturbranschen överens om. Naturvårdsverket driver därför innovationstävlingen ”Transformativ infrastruktur – innovation för nollutsläpp av växthusgaser”. Totalt deltar 28 myndigheter, företag och organisationer i initiativet. Tävlingen är uppdelad på flera moment och orter runt om i Sverige. Andra tillfället hålls på Chalmers.

– Naturen har utvecklats under många år, många fler år än vad byggtekniken har utvecklats. Tittar man på strukturen på växter och blad är de väldigt hållfasta. De har låg vikt och är väldigt starka, säger Ulf Wiklund, tävlingsdeltagare från Tyréns.

Under tävlingsdagarna på Chalmers är det material och design som står i fokus. Även biomimikry, teknik som efterliknar biologiskt liv i naturen, bjuder på inspiration till det klimatsmarta brobygget.

– Lotusblommans blad har exempelvis en beläggning som har inspirerat till att vissa färger och fasader blir självrengörande. Växter har även koncentrerat materialet till där det behövs. Där det inte behövs är det håligheter i bladen, säger Kristina Gabrielii, lagledare från Gabrielii Development.

Andra aspekter som deltagarna tittar på är hur broar kan ha flera funktioner och användningsområden. Det kan handla om att utnyttja konstruktionen till en park eller för att ta upp sol-, vind- eller vågkraft.  

– En detalj med tävlingen är att lagen är formade så att konkurrenter tävlar med varandra och kollegor mot varandra. Just för att kunna ta intryck från andra branscher och vetenskaper i idéarbetet, säger Eva Dalenstam, innovationssamordnare på Naturvårdsverket.

Tanken är att tävlingen ska resultera i förslag som kan generera forskningsanslag och ytterligare arbete inom hållbara projekt. Förhoppningar finns att även kunna påverka lagstiftningen inom hållbar byggteknik.

– Vi hoppas kunna påverka verkligheten så att det blir förändringar i lagstiftning, normer och praxis, säger Ulf Wiklund.  

Vad betyder tävlingen för Chalmers?
– Det är den här typen av samarbete vi vill ha med industrin för att få ut forskning och nya idéer som ger nytta till samhället från det som kommer ut härifrån, säger Björn Johansson, Chalmers.

Naturvårdsverkets innovationstävling

I innovationstävlingen Transformativ infrastruktur – innovation för nollutsläpp deltar totalt 28 myndigheter, företag och organisationer.

De två tävlande lagen består av representanter från cement- och stålindustrin, bygg- och anläggningsbranschen, universitet och forskningsinstitut. 

Under ett år framöver kommer de tävlande lagen att arbeta med frågan: Hur kan en bro som Öresundsbron byggas utan utsläpp av växthusgaser?

Tävlingen består av fem tävlingsinternat med olika tävlingsorganisationer och myndigheter som värdar. De varar i två dagar med en inspirationsdag med föredrag och studiebesök samt en dag för själva tävlingsmomentet.

Naturvårdsverket har tagit initiativet till tävlingen i samverkan med Trafikverket, Energimyndigheten, Formas, Vinnova, Boverket och Tillväxtanalys. Tillväxtanalys är med och utvärderar tävlingsmodellen. InfraSweden 2030 tog fram lagindelningen.

Biomimetik

Biomimetik (även biomimikry eller biomimik) är teknik som efterliknar förebilder i biologiskt liv i nature.

Kardborreband är ett exempel på en tillämpning som hämtat sin inspiration från växtriket. En annan sådan är honeycomb-strukturen.

Vi är GBG