Ingång. Så här kan områdets nya "entré" söderifrån komma att se ut. Foto: Abako Arkitektkontor/Stadsbyggnadskontoret

Så här blir nya Långströmsgatan i Biskopsgården

"Det största som hänt Biskopsgården sedan miljonprogrammen". Så beskriver Jahja Zeqiraj, ordförande i både Västra Hisingen och fastighetsnämnden, planerna för Långströmsgatan.

  • Publicerad 15:55, 3 okt 2016

Förvandlingen av Långströmsgatan är en del av Jubileumssatsningen, den omfattande och numera omtalade byggplan som innebär att 7000 extra bostäder ska stå klara år 2021 när Göteborg firar sin fyrahundraårsdag.

Men gatans nya skrud andas viss högtidlighet även av andra orsaker.

– Nu får de boende se att det händer positiva saker här också. Att Biskopsgården är en del av stadens stora stadsutvecklingsprojekt.

Det säger Jahja Zeqiraj, ordförande i såväl Västra Hisingens stadsdelsnämnd som fastighetsnämnden, dessutom uppvuxen och fram till nyligen själv boende i Biskopsgården.

Förutom att 450 nya lägenheter byggs tillkommer bland annat nya skolor och parkeringshus. Dessutom kan själva Långströmsgatan komma att flytta västerut eftersom man vill bygga hus där gatan går idag.

– Innehållsmässigt kommer tillskottet av bostäder få området att bli och upplevas tryggare. Men symbolvärdet är också väldigt stort, understryker Jahja Zeqiraj.

– Förhoppningsvis hjälper detta området att växla från en ganska negativ till en positiv spiral.

Nöjda hyresgäster. Monika Van Dongen och Milou trivs på Långströmsgatan. Foto: Mia Pettersson

Så här kan Långströmsgatan förvandlas

450 nya lägeheter i lamell- och punkthus, fem till åtta våningar. Lokaler för "centrumändamål" i botten på vissa.

Själva Långströmsgatan bebyggs och trafiken flyttar istället västerut. Gångtunnlarna fylls igen och ersätts med "säkra passager" över gatan.

Dubbelriktad cykelbana på östra sidan av gatan och nya cykelparkeringar.

En ny förskola med cirka sex avdelningar och en ny F-3-skola, båda i två till tre våningar.

Parkeringshus byggs, delvis under jord.

Byggnaden där Champion Livs ligger rivs.

På stadsdelens egen önskelista finns bland annat bilpool, aktivitetscentrum, 6-8 bostäder med särskild service, sänkt hastighet på Långströmsgatan samt att området blir en ny knutpunkt för lånecyklar.

Dessutom invänder man mot planen att riva sammanlagt 72 lägenheter.

– I rådande bostadsbrist är det inte framkomligt. Om det ändå görs är det viktigt att fastighetsägaren Balder tar hand om de boende, säger Jahja Zeqiraj.

Planen har varit ute på samråd men inte granskats, vilket innebär att detaljerna ännu inte huggits i sten.

Om inget oförutsett händer börjar man bygga om drygt ett år.

Gamla husen renoveras

Parallellt med nybyggnationen kommer fastighetsförvaltaren Balder Hisingen rusta upp kvarterets befintliga hus.

I ett av dem har Monika Van Dongen bott i 24 år. Hon tycker om sina kvarter och beskriver en fin stämning grannarna emellan, men visst behövs en upprustning menar hon.

– Speciellt att man snyggar till utsidan av husen och balkongerna. Du ser ju, säger hon och pekar på en sprucken balkongvägg.

Planerna på ny belysning gillar hon också.

– Absolut! Nu är det lite obehagligt när det är mörkt ute, man kikar äna runt husknuten när man går någonstans.

Läs mer: Chockhöjning av hyran hotar Långströmsgatan

Nu och då. De vita husen finns på Långströmsgatan idag och de röda är föreslagen nybyggnation. Foto: Abako Arkitektkontor/Stadsbyggnadskontoret

Samlingsplats. Centralt i området föreslås att man skapar en torgyta. Foto: Abako Arkitektkontor/Stadsbyggnadskontoret

Trafiken – minut för minut

GÖTEBORGSNÖJE

Corona snuvade Stefan Livh på radiosorti

Berättar om livet i karantän. 31 mars var hans sista dag på jobbet som programledare på Sveriges Radio. Men corona och karantän har hindrat honom från det. – Jag vet inte när mitt sista program blir, säger Stefan Livh.tisdag 7/4 16:23

DEBATT

Pest eller kolera – eller corona

Tradition Tittar man i Göteborgs uråldriga journal kan man se att historiskt sett är corona långt från den enda pandemi som drabbat staden. Digerdöden, pest, smittkoppor och kolera står att läsa.lördag 4/4 16:00

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57