POLITIKER. Marina Johansson (S), ordförande i social resursnämnd.

Så hjälper kommunen papperslösa

Kommunen har ansvar för alla människor som befinner sig inom kommunens gränser. Nu ingår Social resursnämnd ett idéburet offentligt partnerskap, IOP, med Bergsjöns församling. Församlingen får 800 000 kronor för att hjälpa just papperslösa.

  • Publicerad 09:30, 30 sep 2018

– Det är en anständighetsfråga, säger Marina Johansson (S), ordförande i Social resursnämnd. Det är ett begränsat stöd som kommunen kan ge, men genom ett IOP kan vi se till att de får det drägligt.

Olika domslut har definierat var gränsen ska gå när det gäller kommunernas ansvar för människor som enligt lagen inte har rätt att befinna sig i Sverige.

– Vi som kommun har ansvar att avhjälpa akut nödsituation, säger Marina Johansson. Vi har ju haft papperslösa länge, men antalet människor som hamnar i den här situationen har ökat något efter den senaste flyktingvågen.

Men det är en känsla. Hur många människor som lever papperslösa i Göteborg idag vet ingen. Det är svårt att räkna dem som har gått under jorden.

I kommunfullmäktiges budget har Social resursnämnd fått ansvar och medel för att hjälpa barn och vuxna som lever som papperslösa eller som har fått avslag på asylansökan och befinner sig i överklagandeprocessen.

Att nämnden ingår IOP med Bergsjöns församling inte konstigt. De har samarbetat förr kring just papperslösa i Göteborg.

– Bergsjöns församling har ett brett kontaktnät där de involverar olika organisationer som kan hjälpa. Vi kan inte lösa allt men vi kan kanske hjälpa med mat för dagen till exempel. Det är framför allt barnen vi tänker på.

Genom det idéburna offentliga partnerskapet med Bergsjöns församling, som finansieras med medel öronmärkta för målgrupperna EU-medborgare och papperslösa, ska papperslösa får hjälp med behov som mat, hygienartiklar och kläder. De ska också få möjlighet till hjälp av bland annat tandläkare, psykologer och jurister.

Enligt Marina Johansson är det en bred politisk överenskommelse i den här frågan.

– Nu sitter inte Sverigedemokraterna i nämnden, men vi som sitter i nämnden är eniga.

 

Vi är GBG