Många personer i kartläggningen har stora sociala problem, många har varken boende eller sysselsättning. Foto: Mostphotos

Så jobbar staden mot knarket

I Göteborgs Stads nya kartläggning av det tunga missbruket fick man en fingervisning om hur man ska jobba vidare. Resultatet visade att man är på rätt väg men att samarbetet inom staden kan bli bättre.

  • Publicerad 05:30, 30 okt 2018

– Kartläggningen kommer inte förändra vår inriktning. Vi fick snarare en bekräftelse på att vi hade ganska bra koll på hur det ser ut, säger Marie Larsson, verksamhetschef för stöd till familjer och individer.  

Läs också: Kartlagt: Amfetaminet störst – men minskar

Men det finns också utrymme för förbättring. Bland annat visar kartläggningen att färre har egen bostad och lön jämfört med förra kartläggningen 2011 och att staden kan samordna sina insatser och dokumentera på ett bättre sätt.

– Ett problem vi haft är att den ena insatsen inte vet vad den andra gör. Då finns både risken att man jobbar dubbelt och att personer faller mellan stolarna. Då är det bättre att personen är på ett och samma ställe och att insatserna kommer dit i stället för att någon skickas runt. Tidigare har vi också haft ett stort fokus på att man ska sluta droga för att sedan kunna få hjälp med exempelvis sysselsättning och boende. Men ett sätt att ta sig ur ett missbruk kan ju vara ett jobb och ett boende, säger Marie Larsson.

I kartläggningen framkommer också bland annat att flest göteborgare med tungt missbruk är hemmahörande Majorna-Linné.

– Även i andra drogrelaterade undersökningar hamnar Majorna högt. Bland annat att barn och ungdomar provar droger i större utsträckning där än i andra stadsdelar. Det är ett område där många har ett mer liberalt synsätt på droger, säger Marie Larsson och fortsätter:

– En intressant sak i kartläggningen var att cannabis också är en drog som är den primära drogen för vissa personer med tungt missbruk. Det finns de som argumenterar för legalisering och då tycker jag det är viktigt att få med i debatten att cannabis både kan vara en ingångsdrog och det som orsakar störst problem i ett tungt missbruk och det personer söker hjälp för, säger Marie Larsson.

För att få ner droganvändandet i Majorna startas nu projektet Recovery. Kortfattat går det ut på att inte bara arbeta med själva missbruket utan med personens hela livssituation, som sysselsättning, boende, nätverk, fritid och så vidare för att livet efter avslutat missbruk ska bli meningsfullt och fungerande.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG