Finns inte tillräckligt med resurser så producerar inte hondjuren mjölk, vilket gör att älgkalvarna dör. Foto: Mostphotos

Så kan du hjälpa vilda djur i torkan

Värmen och torkan har lett till stora problem för oss människor. Foderbristen har också gjort att våra boskapsdjur drabbats hårt. Men sommaren 2018 har även varit en av de värsta för våra vilda djur.

  • Publicerad 05:30, 2 aug 2018

– Det är ingen tvekan om att detta är tufft. Hur tufft vet vi inte än. Men vi har aldrig haft en sådan här situation tidigare. Den här sommaren är helt unik, säger Fredrik Widemo, forskningsansvarig på Svenska Jägareförbundet.

För betande djur går näringsvärdet och vattenhalten ner vilket innebär att de behöver dricka mer samtidigt som vattnet blir allt svårare att hitta i det torra landskapet. Djuren söker föda på natten och svalka i skuggan på dagen.

– Därför är det viktigt att tänka på att inte störa viltet utan låta det vara i fred, säger Fredrik Widemo.

Länsstyrelsen och Jägareförbundet kommer inom kort gå ut med en rekommendation om att inte ha lösa hundar i skogen för att undvika att skrämma upp och stressa vilda djur.

– Vi börjar med en rekommendation men kan också införa ett förbud om det skulle behövas, säger Anita Bergstedt, enhetschef på viltenheten på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Foderbristen för tamdjuren gör det svårt att utfordra vilda djur. Maten räcker inte till. Men Fredrik Widemo säger att det finns saker som man som privatperson kan göra.

– Vatten kan man alltid ställa ut, både för insekter, fåglar och större djur. Normalt sätt ska vilt inte behöva utfodras på sommaren men nu är det extrema förhållanden. Grönsaker och frukt är bra. Däremot ska man inte lägga ut exempelvis broccoli som kan vara direkt giftigt. Man ska också tänka på att man behöver markägarens tillstånd, säger Fredrik Widemo.

Är det något vilt som drabbas extra hårt av värmen och torkan?

– Alla har det tufft. Men älgarna har det extra tufft. De är dåligt anpassade för så här varmt väder och måste lägga mycket energi på att hålla kroppstemperaturen nere. Korna producerar mindre mjölk vilket drabbar kalvarna. Forskning från bland annat Nordamerika och Öland visar hur värmen gjort att älgarnas sydgräns förflyttas norrut. Med klimatförändringarna kommer vi säkert se en stegvis effekt av detta.

Långlivade djur, som exempelvis älgen, prioriterar sin egen överlevnad framför årets reproduktion. Det innebär att kalvarna lider mer än de vuxna individerna. Både årets och nästa års kalvar kommer troligen vara ovanligt få och små.

Torkan och det varma vädret påverkar alltså både på kort och lång sikt vilket innebär att många skogs- och lantbruk kan behöva göre en omställningen de kommande åren.

– Det här är inte sista gången vi ser en torka. Historiskt har vi haft mycket våtmarker. Men vi har dikat upp när många har försökt effektivisera skogsbruk genom att dränera. Nu har vi kommit till ett läge där vi måste gynna våtmarker för att hålla upp grundvattennivåerna i landskapet. Det har många positiva effekter. Både för djuren, men också för för att till exempel förebygga bränder och undvika översvämningar, säger Anita Bergstedt.

Så påverkas klövviltet av bränderna

Torkan och värmen drabbar klövviltet hårt. Däremot finns omfattande forskning som visar att skogsbränder kan skapa goda förutsättningar för viltet inom 1-2 år.

Vid skogsbränder frigörs näring vilket förenklar rekrutering av örter, ger lövuppslag och gör att mer ljus kommer ner i marken än i en sluten skog.

Källa: Svenska Jägareförbundet

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG