Så kan gamla SKF-kontoret byggas om

SKF:s gamla klassiska kontor kan bli fem våningar högre. Nu har byggnadsnämnden bestämt att planerna ska ut på samråd.

  • Publicerad 17:00, 5 maj 2022

Den gula kontorsskrapan på Hornsgatan i Gamlestaden fungerade i 50 år som SKF:s huvudkontor. Men 2019 flyttade företaget ut och strax därefter togs den klassiska SKF-skylten ner.

Nu finns det planer på att bygga om kontorsbyggnaden.

Tanken är att utöka byggnaden med fem våningar så att det gamla kontoret blir totalt 20 våningar. Man vill även skapa två nya byggrätter i anslutning till fastigheten.

Påbyggnaden och en av de externa byggnaderna ska rymma lägenheter. För övrigt handlar ombyggnaden om att skapa kontor och centrumverksamhet i lokalerna. Målet är nämligen att hela området ska öppnas upp och bli en mer integrerad del av Gamlestaden.

Ska ut på samråd

I planen läggs stor vikt på att det finns höga kultur- och naturvärden i den befintliga byggnaden samt i den närliggande omgivningen. Tanken är att dessa ska bevaras och utvecklas.

Byggnadsnämnden tog vid sitt möte 20 april ett steg på vägen att realisera planerna. Detaljplanen ska nu ut på samråd, vilket innebär att allmänheten och andra intressenter i området får en chans att tycka till.