LINBANA. Med nedbantade stationer och förenklade torn skulle kostnaderna för projektet minska. Foto: Tomorrow

Så kan linbanan räddas

En billigare linbana går att genomföra. Det är trafikkontorets besked efter att de utrett frågan.

  • Publicerad 14:30, 30 okt 2019

Foto: Tomorrow

I våras kom kallduschen att den planerade linbanan i Göteborg skulle bli fyra gånger så dyr som man tidigare trott. Den totala kostnaden beräknades till drygt 4 miljarder, i stället för drygt 1 miljard som man trodde från början.

Chocknotan för linbanan: Minst 4 miljarder

Hur kunde man räkna så fel?

– När siffran 1,1 miljard sattes så var det markerat att det fanns faktorer man inte kunde räkna på just då. Det var en väldigt tidig uppskattning. Så att säga att kostnaden fyrdubblades stämmer inte riktigt. En mer korrekt beskrivning är att det gick från 2,45 miljarder till 4 miljarder. Det beror bland annat att projektet utvecklats mycket över tid. Från början var det ett litet enkelt projekt som sedan utvecklades, säger Christer Niland, avdelningschef för Stora projekt på trafikkontoret.

Att jämföra linbanan i Göteborg med andra linbaneprojekt som byggts mycket billigare är enligt Christer Niland inte helt rättvist.

– Det har egentligen inte funnits något att jämföra med. Detta är en hel anläggning i centrala staden vilket är väldigt kostnadskrävande. Andra projekt har ofta en station inne i staden och att linbanan sedan går upp på något berg eller liknande.

Efter kallduschen i våras gav trafiknämnden trafikkontoret i uppdrag att utreda om projektet ändå skulle kunna genomföras, men för en billigare kostnad.

Klart i dag: Fortsatt utredning av linbanan

Nu är de klara och under onsdagen presenterade de för trafiknämnden vad de hade kommit fram till.

– Det går inte att få precis samma sak för halva priset. Något måste vi ändra på, säger Christer Niland.

Genom enklare tornkonstruktioner och nedbantade stationshus skulle kostnaderna kunna minska till mellan drygt 2 miljarder upp till drygt 3 miljarder. I förslaget finns både det ursprungliga alternativet med fyra stationer kvar och en nedbantad sträckning med tre stationer. Men några saker har inte gått att spara på.

– Det måste fortfarande vara tre linor för att göra gondolerna stabila, placeringen av stationer och höjden på tornen måste också vara desamma som man tänkt från början, säger Christer Niland.

I det ursprungliga förslaget skulle stationerna vara utformade som resecentrum med både handel och kaféer. I det nya förslaget är stationerna mycket mindre och förenklat kan man kalla de för väderskyddade hållplatser där man också minskat ner på antalet hissar och trappor.

En annan besparing går enligt trafikkontoret att göra på kapaciteten. I det ursprungliga förslaget skulle anläggningen klara 2000 resenärer per riktning och timma. Med kapade kostnader landar kapaciteten i stället på 1000 resenärer per timma och riktning med möjlighet att öka till 1500 genom att hänga på fler gondoler. I stället för att gå var 45:e sekund skulle gondolerna gå var 99:e sekund.

Trafikkontoret har även tittat på hur man skulle kunna minska på driftskostnaden. Ett förslag är då att ha anläggningen öppen 16 timmar om dygnet i stället för 19.

– Då skulle man kunna jobba tvåskift i stället för treskift och få ner kostnaden, säger Christer Niland.

Det nya förslaget för linbana är mer lönsamt än det tidigare, men också mer lönsamt än andra kollektiva färdmedel. Ett sätt att mäta lönsamhet är att ställa biljettintäkterna mot drift och underhåll. Gör man det blir linbanan mer lönsam än både spårvagn, buss och båt.

Däremot ger det nya förslaget, precis som det tidigare, negativ samhällsnytta. Genom att mäta den samhällsekonomiska nyttan, med samma modell Trafikverket använder sig av för sina projekt, visar det sig att linbanan ger negativa värden. Å andra sidan är inte det ovanligt. Det gäller även till exempel tunnelbanan i Stockholm och Västlänken. Ett exempel på ett projekt som har positiv samhällsnytta med mätmetoden är hamnbanan i Göteborg, tack vare alla godstransporter som går där.

Planen var att linbanan skulle stå klar lagom till Göteborg 400-årsjubileum 2021. Så blir det inte. När en nedbantad linbana kan vara på plats beror lite på. Det handlar givetvis om i vilken takt olika politiska beslut tas, om de fortfarande är intresserade. Men om politikerna är positiva och allt flyter på är det möjligt med en trafikstart 2024 eller 2025 beroende på om man väljer tre eller fyra stationer.

Nu ska trafikkontorets nya förslag avhandlas av politiker i trafiknämnden, kommunfullmäktige, regionen och Sverigeförhandlingen innan det kan utredas och bearbetas ytterligare. Hittills har utredningsarbetet av linbanan kostat 138 miljoner kronor.

– Det är väldigt mycket pengar. Det ska man ha respekt för. Men sett till utredningskostnad för miljardprojekt generellt är det inte direkt anmärkningsvärt. Sedan ska man ändå ha respekt för att det är mycket pengar, säger Christer Niland.

Västtrafik har också tittat på ett alternativ utan linbana men där man ändå kopplar ihop fastlandet med Hisingen. I deras förslag skulle dubbla färjelinjer gå över älven och knytas till nya busslinjer på Hisingssidan. Det alternativet skulle landa på omkring 1,4 miljarder.

Förslagen

Trafikkontoret har kommit fram till sex olika förslag för linbanan, som trafiknämnden kommer att ta ställning till:

Fyra stationer: Järntorget, Lindholmen, Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen. Kostnad 2, 827 eller 3,165 miljarder kronor beroende på vilka torn man väljer. Färdigt tidigast fjärde kvartalet 2024.

Tre stationer: Järntorget, Lindholmen och Västra Ramberget med möjlighet till att lägga till en station i ett senare skede. Kostnad 2, 196 eller 2, 425) miljarder kronor beroende på vilka torn man väljer. Färdigt tidigast tredje kvartalet 2024.

Tre stationer: Järntorget, Lindholmen och Västra Ramberget utan möjlighet till utbyggnad. Kostnad 2, 162 eller 2, 390 miljarder kronor beroende på vilka torn man väljer. Färdigt tidigast andra kvartalet 2024.

Samtliga beräkningar bygger på att stationerna får ett betydligt enklare utförande än i det tidigare förslaget. Dessutom har kapaciteten och öppettiderna minskats. I de nya förslagen får linbanan en kapacitet på 1000 personer per riktning och timme, och är öppen 16 timmar per dag.

Källa: Vårt Göteborg

Trafiken – minut för minut

GÖTEBORGSNÖJE

Corona snuvade Stefan Livh på radiosorti

Berättar om livet i karantän. 31 mars var hans sista dag på jobbet som programledare på Sveriges Radio. Men corona och karantän har hindrat honom från det. – Jag vet inte när mitt sista program blir, säger Stefan Livh.tisdag 7/4 16:23

DEBATT

"100 procent passion och lokalt engagemang"

Chefredaktören. Trots coronakrisen fortsätter vi att leverera högkvalitativ lokal journalistik hem till dig varje vecka. Även om tidningen inte är lika lokallokal som du är van vid.fredag 10/4 10:50

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57