Så lyfter Angereds Närsjukhus fördelarna med att sluta röka

Det är aldrig för sent att sluta röka. Det budskapet vill Angereds Närsjukhus förmedla med ett lekfullt tittskåp och en tobaksfri vecka.

  • Publicerad 15:30, 19 nov 2018

En tobaksfri vecka med aktiviteter och en ny utställning med ett rökstoppskåp ska få Angeredsborna att bli mer insatta i fördelarna med att sluta röka. Tanken från Angereds Närsjukhus är att erbjuda lekfull och viktig information om rökning och rökstopp.

– Huvudbudskapet är att vi vill lyfta de positiva fördelarna med att sluta röka. Skuldbelägga folk som röker tycker vi inte om utan det viktigaste är att folk får reda på hur man kan få hjälp och stöd med att sluta med tobak, säger Charlotta Bertolino, folkhälsoplanerare på Angereds Närsjukhus.

Det nya rökstoppskåpet är skapat av Rebecca Landmér och kommer att stå utanför lungmottagningen. Innehållet i tittskåpet belyser rökning utifrån tre olika perspektiv.

– Det ena handlar om fördelarna med att sluta röka med fokus på ekonomi. Det andra spåret är barnperspektivet med passiv rökning och det tredje spåret är rökfri inför operation, berättar Charlotta Bertolino.

Angereds Närsjukhus är unikt på det sättet att det har ett befolkningsuppdrag vilket handlar om att jämna ut den ojämlika hälsan och förebygga ohälsa utifrån Socialstyrelsens riktlinjer kring levnadsvanor som alkohol, fysisk aktivitet, matvanor och tobak.

– Så tobak är en av de områden som vi alltid fokuserar på.

Under den tobaksfria veckan erbjuds flera aktiviteter för både barn och vuxna. Den stora invigningen sker på måndag 19 november och då kommer flera professioner att finnas på plats för att svara på frågor kring rökstopp och tobak.

Urval av aktiviteter

Den stora invigningen sker på måndag 19 november klockan 13 – 16. Flera professioner finns på plats under invigningen, för att svara på frågor kring rökstopp och tobak, till exempel legitimerad tobakssjuksköterska, folkhälsoplanerare

Tisdag 20:e november klockan 13–15, besöker personal besöker Angereds Torg. Vid detta tillfälle kan besökarna testa sina lungor och få tips och råd kring rökning av sjuksköterska, biomedicinsk analytiker från lungmottagningen, samt folkhälsoplanerare. Personalen berättar också gärna om egenremisser och erbjuder hjälp och råd.

Tisdag 20 november klockan 17:30 ges en föreläsning om tobak på Hälsostugan i Gårdsten. Föreläsningen riktar sig till föräldrar och ungdomar och genomförs i samarbete med Gårdstensbostäder.

Under hela veckan visas filmer på Angereds Närsjukhus skärmar, där vi får ta del av några före detta rökares berättelser kring hur de bar sig åt för att sluta röka, vad det betytt för dem och vilka vinster de upplever.
  

Visa merVisa mindre