Så många vill bygga padelbana på tomten i Göteborg

Har du fastnat för padel? Då är det fritt fram att bygga en egen bana. Än så länge. I framtiden kan det krävas bygglov för att uppföra en utomhusbana.

  • Publicerad 05:30, 25 maj 2021

Förr eller senare kommer någon överklaga och vi får en ny dom.

Padelbanorna växer upp som svampar i jorden. Just nu har kommunens byggavdelning 39 ärenden på sitt bord som på olika sätt rör padelanläggningar.

Den som vill starta en padelhall inomhus – med väggar och tak – måste ansöka om bygglov hos kommunen. Det gäller inte för en bana utomhus. En dom i Mark- och miljödomstolen 2019 slog fast att det inte krävs något särskilt tillstånd för att uppföra en taklös bana i det fria.

– Så tolkar vi domen. En eller två padelbanor med plexiglas runtomkring är inte lovpliktiga, konstaterar Lena Larsson, bygglovsarkitekt i Göteborg Stad.

Nytt fenomen

Padelsporten är fortfarande så pass ny att Lena Larsson drar lite på svaret. Helst skulle hon se att även utomhusbanorna krävde en ansökningar om bygglov. Då hade frågan varit lättare att hantera.

– Nu är det upp till den som ska uppföra en bana att ha koll på andra regler. Padelbanan får ju framförallt inte bli en olägenhet för dem som bor i närheten, säger Lena Larsson.

Särskilt ljudet från bollarna som slår i glaset kan upplevas som störande. I Nacka utanför Stockholm till exempel har kommunen haft ett långdraget ärende, där grannarna plågas av ljudet från de tre utomhusbanorna.

För en månad sedan öppnade Hovås Padel sina nya padelbanor på en gammal tennisplan vid Hovåsbadet. Redan innan den första bollen hade slagits skickades en anmälan till byggnadsnämnden i Göteborg. Grannarna begärde tillsyn av bygget eftersom de befarade att buller och ljus skulle störa den lugna omgivningen.

Byggnadsnämnden beslöt att inte ingripa.

– Vi har fått besked om att vi inte behöver bygglov, eftersom det inte är ett stadsplanerat område. Banorna ligger långt ifrån husen med en fotbollsplan emellan, säger Mats Ekholm som äger Hovås Padel tillsammans med sin fru Odette Ekholm.

Skarpt ljus

Padelbanorna i Hovås har öppet alla dagar från klockan 06.00 på morgonen till 23.00 på kvällen. För att kunna spela under dygnets mörka timmar krävs ordentligt med ljus. Något som grannarna också har påpekat i två nya anmälningar.

I den senaste ansökan till kommunen har anmälaren skickat med en bild som visar hur strålkastarna från banorna lyser in genom villafönstret.

– Vi har haft en dialog med grannen. Nu har vi löst problemet genom att skärma av ljuset, säger Mats Ekholm.

Inväntar ny dom

På stadsbyggnadskontoret avvaktar man just nu, i väntan på vad som ska hända i framtiden. Om inte intresset för att bygga padelbanor svalnar kan frågan om bygglov till utomhusbanor hamna i ett nytt ljus.

– Förr eller senare kommer någon överklaga och vi får en ny dom. Fram tills dess håller vi oss till vad som har beslutats av domstolen, säger Lena Larsson

Bygg din bana. Att uppföra en padelbana utomhus kräver inga tillstånd. Foto: Michael Erhardsson

Det här kostar en padelbana

Det kostar mellan 200 000 och 500 000 kronor att bygga en padelbana, beroende på storlek och kvalitet.

Källa: Elitpadel.se

Vi är GBG

    Vi är GBG