Nominerad. Eva Högberghyllas under Berättarministeriets lunchseminarium om lärarens och skolledarens demokratiska uppdrag. Foto: Berättarministeriet

Så övervinner läraren Eva språkutmaningar

Språket är nyckeln till kunskap. Det menar Angeredsläraren Eva Högberg som har uppmärksammats av Berättarministeriets för sin undervisning.

  • Publicerad 11:52, 14 jan 2021

Alla ord finns inte automatiskt i en människa utan man måste bygga upp ett ordförråd.

I 16 år har Eva Högberg arbetat som lågstadielärare i Angered. I dag är hon klassföreståndare för en tvåa på Långmosseskolan i Gårdsten. Där är framför allt språkliga utmaningar vardag och att övervinna dessa är en självklar del i skolans undervisning.

– Det är många barn som har ett annat språk än svenska och utmaningen är att ”packa upp” språket för dem i litteraturen och läromedel, säger Eva Högberg.

Hon menar att det är viktigt att ord och begrepp lärs ut rätt och tidigt för att eleverna ska ha med sig en välutvecklad vokabulär in i mellan- och högstadiet.

– Det handlar inte om att förenkla språket utan att omformulera och ibland kräver det att jag dramatiserar eller gestikulerar. Alla ord finns inte automatiskt i en människa utan man måste bygga upp ett ordförråd.

Eva Högberg trycker också på att skapa goda relationer till vårdnadshavare.

– För mig är det a och o så att inte skolan och hemmet blir två skilda världar. Vi samarbetar mot samma mål och när jag har en bra relation med föräldrarna får jag en ännu bättre relation med eleverna.

Hur lyckas du få förtroende?

– Jag försöker möta föräldrarna och ge dem ett ansikte: Här är jag läraren Eva, personen som tar hand om ert barn många timmar om dagen. Om det sedan uppstår svårigheter har jag lättare att nå föräldrarna för att vi har redan en bra relation.

Känner du att det finns ett stöd på skolan för din undervisning?

– Ja, vår rektor är fantastisk. Vi har ett "tvålärarsystem" som gör att vi kan organisera oss i klassen efter behov. Det kan finnas elever som inte har behållning av en genomgång då kan en av oss ta de eleverna åt sidan och fokusera på något annat.

Eva Högberg är inte bara uppskattad på skolan där hon arbetar utan har även uppmärksammats för sin undervisning genom en nominering till Berättarministeriets pris Pennsvärdet.

Mer om Berättarministeriet

Berättarministeriet verkar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång genom att stötta lärare och elever i områden med hög arbetslöshet i den dagliga undervisningen. Berättarministeriet driver utbildningscenter i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg.

Utmärkelsen Pennsvärdet tilldelas en låg- eller mellanstadielärare i något av Berättarministeriets upptagningsområden som i en nyskapande anda bedriver språkutvecklande undervisning samt främjar elevernas förmåga i kreativitet och kritiskt tänkande.

Visa merVisa mindre