Kommunen mobiliserar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Foto: Mostpohtot

Så rustar Göteborg mot hedersvåld

Risken att barn förs utomlands för tvångsgifte eller könsstympning ökar under loven. Sommarlovet närmar sig. Därför rustar nu kommunen för att förhindra att barn utsetts för hedersrelaterat våld och förtryck.

  • Publicerad 09:00, 8 maj 2018

Under loven ökar risken att barn och unga förs utomlands för tvångsgifte, könsstympning eller i uppfostringssyfte. Inför det långa sommarlovet rustar nu kommunen för att förhindra att barn förs bort mot sin vilja.  

– Vi arbetar med det hela tiden. Men det sker en extra mobilisering nu inför sommaren, säger Katarina Idegård, Göteborgs Stads samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Enligt Katarina Idegård kommer det signaler från vissa håll om att man upplever en ökning av problematiken kring hedersrelaterat våld. Det är framför allt personal på skolor som märker att något är fel. Hela syftet med mobiliseringen är att höja uppmärksamheten bland medarbetare i kommunen

– Det handlar om att vara lyhörd för signaler från barn om att något är på gång. Man ska våga agera, prata och ställa frågor. Det är det vi vill, säger Katarina Idegård.

Kampanj - stoppa sked i trosan 

Göteborgs Stad har också ett samarbete med Swedavia på Landvetter flygplats och Gränspolisen, för samverkan vid misstanke om bortförande av barn och unga. Även här handlar det om att öka medvetenheten om det verkar finnas en konflikt i ett resesällskap eller om någon verkar resa ofrivilligt.

– Det är inte alltid lätt i säkerhetskontrollen. Det handlar om fem sekunder för att göra en sådan bedömning, säger Katarina Idegård.

En kampanj som spreds för några år sedan uppmanar flickor att stoppa en sked i trosan för att det ska ge utslag och tjuta i säkerhetskontrollen.

– Tanken är att flickorna förs till ett enskilt rum och blir visiterade. Då kan de samtidigt få möjligheten att berätta.

Vad kan skolpersonal göra om det misstänker att barn är utsatta?

– Tvångsgifte och könsstympning är ett brott redan på planeringsstadiet. Har man misstankar ska man göra en orosanmälan till socialtjänsten, och en polisanmälan.

Hur kommer ni följa upp arbetet efter sommaren?

– Vi ska prata med personal om hur de upplevt satsningen och titta på hur många fall som upptäcks. Har vi upptäckt fler fall så kan det handla att man har fått en ökad kunskap i frågan. Detta ska tillhöra det ordinarie arbetet i fortsättningen, säger Katarina Idegård.

Några insatser för att motverka hedersrelaterat våld

Informationsbrev, Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer, har tagit fram ett informationsbrev riktat till stadens medarbetare. Brevet uppmanar till att höja uppmärksamheten kring barn och unga som uttrycker oro inför sommarlovet.

Myndighetsövergripande samverkan

En arbetsgrupp med representanter från flera olika myndigheter, till exempel socialtjänsten, skolan, Polisen, Åklagarmyndigheten och hälso- och sjukvården har bildats. Syftet med gruppen är att förbättra samverkan i enskilda ärenden mellan de olika myndigheterna.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG