Undersökning. Elin Engelbertsen, Sammy Tesfay och Brandon Ly samlar in svar till ungdomsenkäten. Foto: SDF Östra Göteborg

Så ser ungdomar på livet i Östra Göteborg

Dagens ungdomar i Östra Göteborg trivs generellt bra i livet men ägnar mer tid åt onlinespel och är mindre intresserade av att påverka sin ort än för fem år sedan. Det visar en färsk enkät från stadsdelen.

  • Publicerad 11:32, 27 nov 2020

Vi ville få en fingervisning om vad ungdomar tycker och tänker i dag.

John-Gilbert Larsson, metodutvecklare, Ungt Inflytande i Östra Göteborg Foto: Privat

I somras genomfördes en enkätundersökning i Östra Göteborg bland ungdomar mellan 12 och 19 år.

Syftet var att få en bättre bild av ungas vardag och förutsättningar i stadsdelen och samtidigt urskilja skillnader kring hur ungdomar resonerade för fem år sedan, då en större enkät genomfördes.

– Vi ville få en fingervisning om vad ungdomar tycker och tänker i dag och göra en tillbakablick för att se om det har hänt något positivt eller negativt utifrån våra frågeställningar, säger John Gilbert Larsson, metodutvecklare, Ungt Inflytande i Östra Göteborg.

Ett tjugotal sommarjobbande ungdomar hjälpte till med insamlingen av svaren på gator och torg i stadsdelen.

– Vi var främst i Bergsjön, vid badet, Rymdtorget och komettorget men även i Kortedala och i Gamlestaden. Vi försökte också hitta ungdomar i Kviberg och Utby men det blev ganska få svarande därifrån.

Flest från Bergsjön

Totalt svarade 691 ungdomar varav en majoritet uppgav att de bor i Bergsjön. De allra flesta är födda i Göteborg men uppåt 85 procent har en eller båda föräldrar med utländsk bakgrund.

Resultaten som sticker ut i jämförelsen med undersökningen 2015 är bland annat ett minskat intresse för att vara med att påverka sin ort och att mobil- och dataspelandet online har ökat.

– Dessutom var ungdomarna mer aktiva och ute i naturen för fem år sedan, säger John-Gilbert Larsson

Generellt sett verkar svarsgruppen trivas i sin närmiljö men det pekar fortfarande på att tjejer känner sig mindre trygga både i hemmet, på träning och i skolan.

Hur går ni vidare med svaren?

– Vi vill arbeta mer med att få unga människor intresserade att påverka i samhället på ett sätt så att de inte behöver bränna bilar eller hamna i destruktiva grupper utan istället hjälpa dem att få deras röst hörd på ett konstruktivt och meningsfullt sätt.

Andra områden att fokusera på inom stadsdelen är sommarlovskort, aktivitetsytor och mobbning, framför allt online.