INFORMATIONSSPRIDNING. Kulturtolkar och hälsoguider ska sprida info om coronaviruset på uppdrag av Angereds Närsjukhus och stadsdelarna Östra Göteborg och Angered. Foto: Joakim Fransson

Så ska alla nås av livsviktig coronainfo

Med bristande svenskakunskaper är det lätt att missa viktig information om coronaviruset. I nordöstra Göteborg används flygblad, kulturtolkar och hälsoguider för att nå ut till alla.

  • Publicerad 08:10, 25 mar 2020

Det är viktigt att alla nu får samma möjlighet till tillgång på information.

Somaliska.

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

Efter att Svt rapporterat om larmet från svensksomaliska läkarföreningen , att minst sex som dött av coronaviruset i Stockholmsområdet är svensksomalier, är det extra tydligt att rätt information måste nå ut till hela befolkningen – oavsett språkkunskaper.

– Det är viktigt att alla nu får samma möjlighet till tillgång på information. Många i vårt område i Östra Göteborg och Angered har inte svenska som modersmål, vilket kan bli ett stort hinder, säger Maria Magnusson, folkhälsoplanerare och verksamhetsansvarig för Folkhälsoenheten vid Sjukhusen i väster.

Hälsoguider pratar 25 språk

Kulturtolkar och hälsoguider är en del i det hälsofrämjande arbetet att nå ut till alla. I nordost finns totalt omkring 60 hälsoguider som tillsammans pratar 25 olika språk.

– Det är personer med ett annat modersmål än svenska och som har stora nätverk. Vi samarbetar alltid med dem i olika frågor för att kunna ge befolkningen information som de behöver och efterfrågar, säger Maria Magnusson och tillägger:

– Men nu arbetar de särskilt med informationsspridning kring coronaviruset. De ringer och skickar sms och upplyser utomhus.

Hammarkullekarnevalen skjuts upp

Varnar för "fake news"

Samtidigt pekar hon på att de efterlyser frågor från folk om vad det är man faktiskt undrar över eller är orolig för.

– Vi vill även ge djupare råd än bara de allmänna om att tvätta händerna och hosta i armvecket. Det är viktigt men du och jag kan ta del av alla diskussioner, frågor och farhågor överallt hela tiden. Men kan man inte det kan det också skapa en oro.

Förutom att sprida information uppmuntras även att söka information från ”riktiga” källor och att varna för att det finns mycket fake news kring corona.

– I den här situationen har de som inte har svenska som modersmål ett extra stort behov av stöd men vi riktar oss till hela befolkningen.

På Angered Närsjukhus arbetar man även bland annat med upptryckta flygblad på olika språk om coronaviruset och har värdar i sjukhusentrén som informerar om symptom för att nå fler.

Nu kan familjecentralen rulla runt i Angered

Vad är en hälsoguide?

En hälsoguide inspirerar och stöttar människor att må bra och tycker det är viktigt att alla har samma rätt till information om hälsa.

Hälsoguiden kan fungera som en länk mellan verksamheter och målgrupper vid eventuella barriärer i form av kultur, tillgång till nätverk, språk etcetera. Eftersom hälsoguiderna är kompetenta inom hälsa med fokus på levnadsvanor är det utgångspunkten vid alla uppdrag.

Kulturtolkarna och hälsoguiderna arbetar på uppdrag av regionen och kommunen.

Staddelsområderna Östra Götborg och Angered samverkar med regionen där bland annat Angered Närsjukhus ingår samverar i det folkhälsofrämjande arbetet.

Källa: Göteborg stad

Visa merVisa mindre