Trygg i gruppen.150 miljoner kronor till förskolan i Göteborg kan möjliggöra för mindre barngrupper. Foto: Mostphotos

Så ska barngrupperna minska - på riktigt

Närmare 150 miljoner kronor till förskolan i Göteborg kan bli verklighet. Något som skulle möjliggöra för mindre barngrupper - en gång för alla. - För att nå resultat måste vi även börja tänka utanför det traditionella, säger Karin Pleijel (MP), Skolkommunalråd.

  • Publicerad 06:00, 18 maj 2017

Den rödgröna ledningen i Göteborg föreslår 50 miljoner kronor i sin budget för att minska barngrupperna nästa år. Utöver det har stadsdelarna kraftsamlat och tillsammans ansökt om 98 miljoner kronor för att snabbare kunna anpassa barngruppernas storlek efter barnens behov. Totalt kan det bli frågan om närmare 150 miljoner kronor, men besked väntas först i juni.

Det skulle kunna innebära 300 förskollärare eller barnskötare, i praktiken en halv tjänst på en genomsnittsförskola.

– Med färre barn i grupperna kan större fokus läggas på det enskilda barnets behov, sociala utveckling och hänsyn till vad hen har lust att lära sig. Vardagsmiljön för framför allt de minsta barnen är otroligt viktig, säger Karin Pleijel (MP), Skolkommunalråd.

Effektivare lösning

Problemet med alltför stora barngrupper inom förskolan har länge varit en svår nöt att knäcka. Nu har man i Göteborg kommit fram till att man behöver ta ett steg bort från det traditionella tänkandet för att nå resultat på kort sikt.

– Vi har känt en stor frustration över att vi fortfarande inte lyckats komma till rätta med de alltför stora barngrupperna inom förskolan. Det ledde till att vi gav Stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en rapport om vilka åtgärder som behöver göras, säger Karin Pleijel.

Rapporten visar att det traditionella sättet man hittills arbetat på, med fokus på nya avdelningar, nya förskolor och ny personal inte varit effektivt nog, åtminstone inte för att lösa problemet på kort sikt.

– Det kommer att ta decennier innan vi är i kapp och kosta omkring tre miljarder kronor. Under tiden kan vi inte bara vänta utan hitta en modell för hur man kan minska barngrupperna genom att omorganisera ute i verksamheterna.

Kungsbacka inspirerar

Det Karin Pleijel syftar på är Kungsbackametoden, ett arbetssätt som Göteborgs förskolor nu uppmuntras inspireras av.

Jessica Fogelblad, förskolechef på Varla förskola i Kungsbacka berättar:

– Metoden ut på att varje förskola gör en grundlig översyn för att se hur man kan omfördela sina resurser för att skapa så små grupper som möjligt under så lång tid under dagen som möjligt.

Elin Olausson, pedagog på Förskolan Svaleboskogen 7 i västra Göteborg, har hört talas om metoden, men menar att man på förskolan redan jobbar i stort sett på det sättet.

– Vi är 23 barn på tre pedagoger, men jag tycker att det fungerar bra eftersom vi försöker dela upp i smågrupper så mycket som möjligt. Det är en fördel att vi har stora lokaler med många olika rum så att vi kan dela upp vid måltider och på vilan.

Fakta gruppstorlek

Skolverkets nya rekommendationer om gruppstorlek, som kom för drygt ett år sedan, anger följande riktmärke:
6-12 barn per grupp, för barn i åldrarna 1-3 år.
9-15 barn per grupp, för barn i åldrarna 4-5 år.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG