Nu och sen. När stadsutvecklingen tar ytterligare steg framåt är det för att knyta ihop stadsdelen. Foto: White Arkitekter

Så ska biltrafiken byggas bort i Gamlestan

Biltrafiken delar Gamlestaden på många håll. När stadsutvecklingen tar ytterligare ett steg framåt är målet att knyta ihop stadsdelen. ”Tanken är ett skapa ett stadsstråk från Kortedala till city”, säger projektledaren.

  • Publicerad 05:38, 14 feb 2020

Det ska bli stad av ett område som i dag till stor del är dominerat av biltrafik.

Som en friliggande ö ligger nya Gamlestads torg med resecentrum, Världslitteraturhuset och de nya kajhusen. När utvecklingen i Gamlestaden går in i etapp 2 är det dags att bygga bort otillgängliga avstånd och knyta ihop stadsdelen.

Det innebär bland annat att trafikviadukten, från 70-talets början, över Säveån som skiljer det nya från gamla – ska rivas och ersättas med en lägre bro och gator i markplan.  

– På utrymmet som blir över är planen att utveckla klassiska kvarter, blandad stadsbebyggelse med bostäder och lokaler i bottenvåningarna. På så sätt kommer befintliga Gamlestaden, landshövdingebebyggelsen fysiskt växa samman med resecentrumområdet med Världslitteraturhuset och kajhusen, säger Mattias Westblom, projektledare, stadsbyggnadskontoret.

Men tanken om ett stadsstråk i öster går längre än så. Centralt i detaljplanen för etapp 2 är att få ihop helheten.

– Tanken är att man ska kunna ta sig från Kortedalahållet, Bellevue och Utby längs med Artillerigatan in i västra Gamlestaden där vi bygger nytt och sen vidare via Gamlestadens fabriker bort mot Redbergsplatsen och Olskroken, säger Mattias Westblom och tillägger:

– Då har vi ett mer eller mindre sammanhängande stadsstråk från Kortedala till city.

När kan de här planerna bli verklighet?

– Nu går detaljplanen ut på samråd. Om ungefär ett år kommer en omarbetad version och sedan en granskning. Om allt går som smort kan nog en byggstart ske under senare delen av 2022/ 2023.

Vill göra Slakthusområdet till mat- och dryckesmecka

Värnar om industrihistorisk miljö

Redan nu pågår förändringar på flera håll i stadsdelen.  

På en före detta parkeringsyta står flerfamiljshusen i kvarteret Makrillen snart färdiga.

Mittemot, på SKF:s gamla fabriksområde planerar Stena Fastigheter tillsammans med det anrika kullagerföretaget hundratals bostäder och ett mindre köpcenter.

Slakthusområdet håller på att utvecklas till ett matmecka medan Gamlestadens fabriker ska utvecklas vidare med nya bostäder och verksamheter.

Och målet är att platserna på sikt ska knytas samman.

– Det ska bli stad av ett område som i dag till stor del är dominerat av biltrafik, säger Mattias Westblom

Vin i Gamlestaden – vinnande koncept

Total namnförvirring i Gamlestaden oroar

Gamelstads torg, etapp 2, innehåll:

Cirka 900 bostäder.
F-3 skola för cirka 200 barn.
Cirka 40 000 kvm kontor, service och butiker.
Allmän plats utvecklas med bland annat nytt torg, utvecklad park, större yta för omhändertagande av skyfallsvatten.
Intressenter: Göteborgs Stad, Castellum

Källa: Göteborg stad

Vision över Gamlestadens fabriker i framtiden. Foto: Platzer (pressbild)