Så ska de vända problemfylld skola

Låga kunskapsresultat, bråk och stök bland eleverna och stora brister i studieron. Skolinspektionen har länge riktat hård kritik mot Frölundaskolan. Med en ny skolledning vid rodret ska man nu lyckas få skolan på rätt köl.

  • Publicerad 05:30, 13 dec 2021

Jag tänker att ensam inte är stark. Det är egentligen väldigt enkelt, fyra som hjälps åt att leda skolan är bättre än en.

Bara 11 blivande förskoleklasselever hade inför höstterminen 2021 sökt Frölundaskolan som sitt förstahandsval, vilket kunde jämföras med ett 60-tal till närliggande skolor.

Skolan har länge fått svidande kritik från Skolinspektionen, som bland annat pekat på brister i arbetet mot kränkande behandling, dålig måluppfyllelse och att det saknas samsyn bland personalen.

I våras gick även en lärare på skolan ut och berättade offentligt om hur han under lång tid utsatts för mobbning och utfrysning av kollegor och tidigare skolledning.

Nytt rektorsteam

Sedan höstterminsstarten leds nu skolan av ett helt nytt rektorsteam med Carolin Juneberg, tidigare rektor på Hovåsskolan, i spetsen.

Tillsammans med tre biträdande rektorer, Malin Just, Eveline Leander Kjellberg och Jenny Borg, ska hon nu få skolan på fötter.

– Jag vill undersöka vad jag kan göra här med ett helt nytt rektorsteam så att Frölundaskolan blir en skola där fler elever vill gå och där måluppfyllelsen blir bättre. Jag tänker att ensam inte är stark. Fyra som hjälps åt att leda skolan är bättre än en.

Tydliga rutiner

Hon menar att förutsägbarhet, struktur och rutiner är viktiga komponenter för att skapa trygghet på skolan och motverka stök bland eleverna.

– Det handlar om att gå igenom vad som ska hända, varje dag och inför varje lektion. Även personalen önskar tydlighet, så det handlar mycket om förutsägbarhet även för dem.

Hon menar också att det är viktigt med tydliga rutiner när något väl hänt, exempelvis vid kränkande behandling.

– Då ska maskineriet kicka igång: Prata med inblandade och vårdnadshavare och bestämma en åtgärd.

Subgrupper bland personalen

En annan stor utmaning på skolan är hög frånvaro bland eleverna.

– Alla elever på skolan är därför kartlagda. Man behöver förstå varför barnen inte kommer till skolan och där är kontakten med vårdnadshavarna väldigt viktig, säger Carolin Juneberg.

Att det skulle förekomma en mobbningskultur bland personalgruppen på skolan är inget som det nytillträdda rektorsteamet fått kännedom om.

– Däremot finns det ju flera skolor i skolan, vilket kan skapa subgrupper bland personalen. Den uppdelningen är inte optimal, men heller inget ovanligt. Därför tror vi att det är viktigt att umgås över dessa gränser.

Vi är GBG