Så ska Fixfabriken lyfta Majorna

Från fabriksmark till lägenheter, handel, skola, förskola och äldreboende. I höst drar arbetet med Fixfabriken igång på allvar.

  • Publicerad 09:01, 3 jul 2019

Mikaela Löndén, fastighetskontoret. Foto: Kristian Risenfors

Anton Mårstad, trafikkontoret. Foto: Kristian Risenfors

I området runt gamla Fixfabriken kommer mycket att hända de kommande tio åren. Omkring 1100 lägenheter, handel, skola, förskola och äldreboende kommer ge området en helt ny karaktär. När allt är klart beräknas stadsdelen har vuxit med cirka 2300 nya invånare.

– Det är väldigt sällan sådana här ytor dyker upp centralt belägna i Göteborg. Detta är unikt – närheten till staden, vattnet och i hjärtat av Majorna, säger Mikaela Löndén på fastighetskontoret.

I sommar avslutas de sista arkeologiska förundersökningarna av den legendariska Sandarnaboplatsen från stenåldern, och i augusti drar arbetet igång på allvar.

Stenåldersboplats i graven när Fixfabriken byggs

– Då börjar vi arbetet med att göra om gator och lägga om spårvagnsspår. I dag känns Karl Johansgatan väldigt stor och bred. Det är lite industrikänsla där utanför vagnhallen Majorna. Det försöker vi förbättra, säger Anton Mårstad på trafikkontoret.

Utöver nya och förbättrade vägar blir det också nya trottoarer, cykelbanor och busshållplatser på sikt. Sandarnas klubbstuga flyttas över vägen så den hänger ihop med fotbollsplanen.

– I augusti börjar också HSB och Balder med pålning och spontning för två av de fyra kvarteren med totalt 270 bostäder som ingår i Bostad 2021, säger Anton Mårstad.

Efter det ska de båda fastighetsbolagen bygga ytterliga var sitt hus. Därefter det tillkommer fler kvarter på den mark som ägs av Göteborgs stad, där bussgaraget ligger i dag. Allt byggs ut bit för bit de kommande åren.

– En lite rolig grej är Göteborgsvarvet. Det går ju rakt igenom området så vi har skrivit i vår handling till entreprenören att när Göteborgsvarvet går måste de öppna upp så man kan springa igenom även nästa år, säger Anton Mårstad.

HSB och Balders hus är tre- till fyravåningarskvarter med höga punkthus ovanpå. Mikaela Löndén försäkrar att husen kommer smälta bra in i övriga Majorna.

– Det är väldigt styrt över hur det får byggas – kvartersbildningar, färger, tegel och tak, allt ska smälta in i övriga Majorna, säger hon.

– Vi hoppas att det ska bli väldigt trevligt. I dag är området lite som ett öppet sår i Majorna, säger Anton Mårstad.

– När allt är färdigställt blir det allmänna platser och torg som också är för alla göteborgare, inte bara de som bor där, säger Mikaela Löndén.

Utöver bostäder och handel får området bland annat en ny skola, en förskola och ett äldreboende.

– 2020 ska skolan börja byggas, så ser tidplanen ut just nu. Planerat färdigställande är sommaren 2022. Så man kan börja skolan då i augusti, säger Mikaela Löndén.

Vad har ni fått för reaktioner från majornaborna?

– De flesta är positiva till att de kommer bostäder, det blir en trygg miljö. Sedan är det klart att en och annan blir påverkad men då får man se till allmänintresset. Det är bara en person som har yttrat sig på grund av skymd utsikt, säger Mikaela Löndén,

Bara en?

– Det har varit ett stort dialogarbete med majornaborna. HSB och Balder har också haft en projektlokal dit man kunnat komma och ställa frågor och lämna synpunkter. Man har informerat väl, säger Mikaela Löndén.

Många i Majorna har också efterfrågat en stor matbutik, men det ingår inte i den aktuella planen.

– I vår plan finns det inte med någon planering för det. Det skulle finnas möjlighet längre bort mot Systembolaget till. Men det är inget vi har med i den här planen. Det är något för framtiden, säger Mikaela Löndén.

Foto: What

Göteborgsnöje

Hönöbo siktar mot Dalsland i ny roman

Nöje Bosse Norrhem målar med akvarellfärger i sin spänningsroman Bosse Norrhem har varit Göteborg trogen i över 40 år. Sedan ett par år är det Hönö, som gäller. Men nya romanen "Den enögde akvarellmålaren", ja, den utspelar sig i Dalsland.onsdag 14/7 7:36

Krönikor

Axelsson: Sill – från nödkost till högtidsmat

Krönika Tradition Den kanske mest ursvenska fisken vi har, sillen, har gjort en lång resa genom historien för att komma in i finrummet och bli en del av nästan alla våra högtider. torsdag 24/6 14:30

Konsumentfrågan

Gäller svensk lag även utländska företag?

Konsument Konsument Vad gör man om man får hem en annan vara än den man beställt? Gäller svensk lag även företag som inte är baserade i Sverige? Och om man ramlar hos sin tandläkare – kan man då få ersättning för det? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut. tisdag 18/5 16:11

Debatt

Ta ett större ansvar för bostadsproblemen i Göteborg

Debatt Bo i Göteborg Det råder fortsatt stor bostadsbrist och klyftorna på bostadsmarknaden växer. Problemen med trångboddhet i socialt utsatta områden har blivit tydliga… torsdag 24/6 13:12