Psykisk ohälsa. Ny vårdcentral I Tynnered sätter fokus på ungas psykiska hälsa. Foto: Katja Kircher

Så ska fler unga med psykisk ohälsa få hjälp

En ny vårdcentral har öppnat i Tynnered med fokus på ungas psykiska hälsa. Den ingår i en satsning från Västra Götalandsregionen för att tidigt kunna fånga upp unga som mår psykiskt dåligt.

  • Publicerad 15:09, 28 jan 2019

Emma Krantz, biträdande verksamhetschef Johannesvården. Foto: Privat

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

VG-regionen har sett att primärvården har få vårdbesök där unga söker hjälp för psykisk ohälsa. Med start 2017 genomförs nu en satsning där flera vårdcentraler ska få mer personal i form av psykologer, psykoterapeuter och kuratorer för att kunna fånga upp fler unga. I oktober förra året öppnade vårdcentralen Johannesvården i Tynnered.

– Om man har personal som är van vid att jobba med barn och ungas psykiska ohälsa så får man ju de patienterna. Vi som jobbar på vårdcentraler är mer vana vid att jobba med vuxna för att det funnits en tradition och tidigare arbetsätt att barnen får hjälp via skolhälsovård och har man svårare problem så går man till barn och ungoms psykiatrin, bup, säger Emma Krantz, biträdande verksamhetschef Johannesvården.

Ny app ska hjälpa unga med psykisk ohälsa

Förhoppningen med satsningen är att vårdcentraler som Johannesvården är även att de ska kunna fylla glappet mellan skolkuratorn och Bup, som tar emot unga med svårare psykiska problem.

– Alla är välkomna till oss men vi fokuserar på vad vi kan göra för ungdomar med lindriga och måttliga besvär. Kommer man till oss i ett tidigt skede så kan vi förhindra att patientens situation försvåras och blir till svårare komplikationer senare i livet, säger Emma Krantz.

Kraftig ökning av antidepp till barn

Johannesvården har kontakt med skolor i närområdet, socialtjänst och kyrkan för att sprida vetskapen om att de finns så de kan nå fler unga.

– Alla kan söka sig till oss, ofta är det föräldrar som ringer men även ungdomar är varmt välkomna att ringa själva också, avslutar Emma Krantz.

Om du har funderingar kring psykisk ohälsa eller mår dåligt psykiskt kan du ringa Johannesvården på nummer 073-501 28 35.

Vi är GBG