Beslut. Farleden i hamnen ska djupare nu har miljardprojektet Skandiaporten fått grönt ljus. Foto: Göteborgs Hamn AB

Så ska framtidens fartyg komma in i Göteborg

Världens största fartyg ska kunna lägga till i Göteborgs hamn. Men först måste farleden grävas flera meter djupare. Miljardprojektet Skandiaporten har fått grönt ljus.

  • Publicerad 08:49, 13 sep 2020

Det hela berör de 22 000 personer i Göteborgsregionen som har sin försörjning direkt eller indirekt kopplad till Göteborgs hamn.

Elvir Dzanic, vd, Göteborgs hamn. Foto: Göteborgs Hamn AB

Under torsdagens kommunfullmäktige beslutade politikerna att bevilja upp till drygt en miljard kronor i projekt Skandiaporten – en fördjupning av farleden in till Göteborgs hamn.

Det handlar om att de största fartygen blir allt större vilket kväver en djupare farled i hamnen.

– Det här är 2000-talets viktigaste hamnprojekt i Sverige, säger Elvir Dzanic i ett pressmeddelande,

Han fortsätter:

– Detta är ett race man måste hänga med i för att vi ska fortsätta ha en internationell storhamn i Sverige. Utan de största fartygen hamnar hamnen på marginalen och då tvingas många svenska företag till ineffektiva, klimatovänligare alternativ med tappad konkurrenskraft som följd.

Så ska Göteborgs hamn utvecklas

Den planerade fördjupningen går från dagens 13,5 meter  ned  till 17,5 meters maximalt fartygsdjup. Kostnaden för projektet beräknas till omkring 2,5 miljarder kronor.

Skandiaporten är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Hamn AB, Sjöfartsverket och Trafikverket. Med finansieringen på plats kan nu parterna teckna genomförandeavtal för det efterlängtade projektet.

– Ytterligare en aspekt i det hela berör de 22 000 personer i Göteborgsregionen som har sin försörjning direkt eller indirekt kopplad till Göteborgs hamn. Så inte minst av den anledningen är jag väldigt glad och lättad över att vi nu har grönt ljus för att genomföra den här affären som har väldigt många vinnare, säger Elvir Dzanic.

Skandiaporten

Planerad fördjupning: Från 13,5 upp till 17,5 meters maximalt fartygsdjupgående.
Dimensionerande fartyg: Längd 430 m, bredd 65 m och ett maximalt djupgående på 17,5 m.
Kostnad: 2,5 miljarder kronor.
Finansiering: Statlig (Trafikverket): 1,255 miljarder kronor. Kommunal (Göteborgs kommun): upp till 1,255 miljarder kronor.
Samhällsnytta: En satsad krona ger fyra tillbaka (enligt nationell plan 2018-2029).
Muddringsbehov: cirka 12 miljoner kubikmeter.
Byggprocess: Byggstart kajförstärkning: 2022, muddring: 2024, gemensamt färdigställande med ett fördjupat kajläge: 2026.

Visa merVisa mindre

Vi är GBG