Översvämning djursholms Foto: Mikael Andersson

Så ska Göteborg skyddas mot skyfall

Sommaren 2021 orsakade stora regnmängder förödelse i Tyskland, Belgien och Gävle. Klimatförändringarna spås bära med sig mer av samma vara i framtiden och det är därför bråttom att anpassa samhället och städerna för frekventa skyfall. Nu har sju förvaltningar i Göteborg skrivit på en överenskommelse för hur detta ska gå till.

  • Publicerad 06:30, 21 nov 2021

– Tidigare har det varit oklart vem som har ansvaret för olika delar i stadens skyfallsarbete – allt från planering, byggnation, skötsel till kartläggning. I och med överenskommelsen blir detta nu mer tydligt, liksom hur skyfallsanläggningar ska finansieras. Det kan, bland annat, handla om anläggning av underjordiska magasin, dammar, vallar och diken, säger Jesper Person, skyfallsspecialist på förvaltningen Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Klimateffekter som stigande hav sker relativt långsamt medan skyfall kommer plötsligt och kan snabbt orsaka stora problem som bland annat översvämning och vattenskador.

Extremväder kommer öka

Att antalet skyfall ökar uppmärksammades redan för flera år sedan och i augusti i år kom IPCC:s nya klimatrapport.

I den slår man fast att den ökade frekvensen av extrema regn i norra Europa kommer att öka med 1,7 gånger räknat med en temperaturökning på två grader.

– Som vi sett i sommar kan skyfall få stora konsekvenser för samhället. Det kan vara allt från att avloppsvatten svämmar över gator och källare fylls av vatten, till att samhällsviktiga funktioner slås ut. En kommuns vanliga avloppssystem kan ta hand om normalstora regn, men de är inte anpassade för skyfall. För extrema regn behövs ett nytt övergripande system för hela staden, säger Jesper Persson och tillägger att ett problem med dagens lagstiftning är att den bara reglerar kommunens möjligheter att skyfallssäkra ny bebyggelse. Befintlig bebyggelse har fastighetsägaren själv ansvar för.

– Samtidigt är det vi på Kretslopp och vatten som har helhetssynen, vet var vattnet tar vägen och hur skyfallsanläggningar ser ut. Vi måste ha mer samarbete inom kommunen och med aktörer utanför, säger Jesper.

Tips på hur du skyddar ditt hem mot skyfall

Vad kan jag själv göra för att förbereda mig för ökade skyfall?

Förvara inte värdefulla saker i källaren.

Se till att dränera husgrunden väl.

Installera backventiler.

Ta bort löv från gatubrunnar där du bor.

Vill man hjälpa till att minska belastningen i sitt bostadsområde kan man till exempel leda takvatten till en trädgårdsdamm eller ut på gräsmattan, skaffa sig en regntunna och se till att man har så få hårda ytor som möjligt.

Visa merVisa mindre

DAGENS LUCKA 🎅🏼

Krönikor

Axelsson: "Vi måste hålla på våra traditioner"

Krönika Tradition Julen är en härlig högtid och tradition men det finns de som önskar att julen börjat tidigare och varat längre. De som tjänar pengar på den. Men börja inte tumma på julen för tidigt. lördag 9/10 16:30

Konsumentfrågan

Kan jag reklamera min frisyr?

Konsument Konsumentfrågan. Kan man reklamera en frisyr man inte är nöjd med, måste man släppa in målaren mitt i vintern och får fotbollsskolan kräva betalning i efterhand? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut.tisdag 9/11 16:36

Debatt

"Stärk välfärden rättskedjan och klimatomställningen"

Debatt Politik. Socialdemokraterna inför partikongressen. Sverige och Göteborgsregionen har stora utmaningar. Välfärden – vår gemensamma vård, skola och omsorg – måste bli starkare, tryggheten måste öka och en radikal klimatomställning genomföras. måndag 1/11 13:21