Utveckling. Platzer och Göteborg stad har tecknat en avsiktsförklaring för att främja verksamheter i ytterhamnarna. Foto: Platzer

Så ska Göteborgs hamn utvecklas

Nu finns det riktlinjer för hur ytterhamnarna i Göteborg ska kunna utvecklas. Det är Platzer och Göteborgs Stad som har tecknat en avsiktsförklaring för att stärka hamnen som godsnav.

  • Publicerad 13:33, 23 apr 2020

Avsiktsförklaring har tecknats mellan fastighetsbolaget Platzer och Göteborgs Stad, där Göteborgs Hamn AB, Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret ingår.

– Vi är mycket positiva till denna satsning. Vi ser tydligt att en utökad hamnverksamhet i Arendal kommer att stärka våra logistiksatsningar på Hisingen, säger PG Persson, VD för Platzer i ett pressmeddelande.

Den aktuella avsiktsförklaringen skapar möjlighet till att utöka hamnen i Arendal. Det i sin tur skapar konkurrenskraft som gynnar hela Sveriges näringsliv är parterna överens om.

– Vi har stort fokus på att fortsätta att utveckla Göteborgs hamn och ser att framtidens hamn går från Älvsborgsbron och bort mot Torshamnspiren i Torslanda. Därför är alla kajnära markområden mycket värdefulla för oss, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Turistfavorit: Kryssningsrekord i Göteborgs hamn

När hamnen utvecklas åt väster skapas samtidigt förutsättningar för Göteborg som stad att växa.

– Ger vi hamnen möjlighet att utvecklas mot Ytterhamnarna på Hisingen skapas samtidigt plats för en attraktiv stadsutveckling av Älvrummet. Detta är något som vi har planerat och önskat länge, säger Henrik Kant, direktör på Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad.

Avsiktsförklaring..

... är ett förhandlingsdokument där parterna anger vilka intentioner de har gentemot varandra. Syftet med att skriva ett sådant är att sätta upp riktlinjer för kommande förhandlingar vilket samtidigt skapar ramar för hur ni ska jobba tillsammans innan ett riktigt avtal är på plats.

Källa: Företagande.se

Vi är GBG