Skansen Krona, Kronhuset, Nya Älvsborgs fästning och Skansen Lejonet är några av de historiska byggnader som ska säkras i ett samarbete mellan kommunen och Statens fastighetsverk. Foto: Wikipedia

Så ska Göteborgs historiska byggnader bevaras

Kronhuset, Vallgravsstråket och Skansen Kronan. Flera av Göteborgs historiska byggnader från 1600-talet ska säkras för framtiden. Det ska kommunen tillsammans med Statens fastighetsverk se till.

  • Publicerad 05:30, 28 jun 2018

Göteborg grundades år 1621. Flera av de första betydelsefulla byggnaderna är snart uppåt 400 år gamla och finns fortfarande kvar runt om i staden.

Nu vill man säkerställa att tio av Göteborgs mest välkända historiska miljöer från 1600-talet bevaras och underhålls för framtiden. Därför går Statens fastighetsverk och Göteborgs Stad samman kring en femårig utvecklingsplan under namnet Den befästa staden Göteborg.

– Genom utvecklingsplanen kan kulturmiljöernas roll som nav och motorer i den lokala kulturturismen stärkas och Göteborgs attraktionskraft som kulturhistorisk destination utvecklas. Kulturmiljöerna kan i större omfattning utgöra en direkt reseanledning för både svenska och utländska turister att besöka Göteborg, säger Magnus Sigfusson, direktör område stadsutveckling Göteborgs Stad i ett pressmeddelande.

Populära utflyktsmål

Många av de historiska miljöerna är i dag populära besöksmål vilket man vill ta vara på och utveckla. Arbetet med planen innebär bland annat att ta fram och kommunicera en gemensam berättelse kring Den befästa staden Göteborg. Man ska även samordna och utveckla tillgängligheten till miljöerna och deras berättelser ur olika perspektiv.

– Göteborgs unika kulturmiljöer är en viktig del av stadens attraktivitet. Våra gemensamma insatser ska ge både besökare och göteborgare möjlighet att uppleva omistliga delar av Göteborgs historia och utveckla oss som kulturhistorisk destination, säger Camilla Nyman, VD för Göteborg & Co.

De tio utvalda historiska miljöerna

Carolus Dux (bastion) – förvaltas av Higab

Kronhuset/-kvarteret (tyghus, verkstäder, kontor) – förvaltas av Higab

Nya Älvsborgs fästning (befästning) – förvaltas av Statens fastighetsverk

Otterhälleverken (bastioner) – förvaltas av Göteborgs Stad

Skansen Lejonet (skans) – förvaltas av Statens fastighetsverk

Skansen Kronan (skans) – förvaltas av Statens fastighetsverk

Stora Hamnkanalen (tidigare hamnfunktion) – förvaltas av Göteborgs Stad

Länsresidenset (residens) – förvaltas av Statens fastighetsverk

Vallgravsstråket (torg, bastionslämning) – förvaltas av Göteborgs Stad, Higab

Älvsborgs slott/Klippan (slott, fästning/handelsplats) – förvaltas av Higab, Länsstyrelsen

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG