Göteborgsk fasad. Josef Afradi, bokningsansvarig på Kommersen, hoppas att en del av tegelväggen kan bevaras, likt Berlinmuren. Foto: Mostphotos

Så ska Kommersens framtid säkras

Stadens aktörer är överens: Kommersens loppmarknad ska bevaras när den nya stadsdelen byggs. "Verksamheten är viktig för den sociala integrationen, säger Åsa Vernersson", projektledare för Masthuggskajen på Älvstranden utveckling AB.

  • Publicerad 05:30, 28 mar 2018

I närmare 20 år har Kommersens loppmarknad lockat människor från stadens alla hörn – inte bara för att köpa och sälja, utan även för att träffas och umgås.

– Det är väldigt blandat folk här och många älskar att komma hit. Det är en trygghet, man träffar varandra, tar en fika och har roligt, säger Josef Afradi, bokningsansvarig på Kommersen.

På en yta av 1400 kvadratmeter finns plats för över hundra bord, som vem som helst kan hyra för att sälja sina prylar.

Loppmarknaden etablerades år 2000 och med sin graffitiprydda tegelvägg har byggnaden kommit att bli ett välkänt göteborgskt signum.

Många aktörer inblandade

När den nya stadsdelen ska ta form vid Masthuggskajen och Järnvågsgatan har Kommersens framtid blivit en aktuell fråga, som engagerar många aktörer. I första hand Stadsbyggnadskontoret och konsortiet, där fem företag ingår, tillsammans med Älvstranden Utveckling. Alla är emellertid överens om att Kommersens värden ska bevaras och just nu pågår ett omfattande planeringsarbete.

Eftersom fastigheten, som ägs av Riksbyggen, är i dåligt skick är planen att den ska rivas och ersättas med en ny, eventuellt på en yta norr om den nuvarande lokalen.

Detaljplanen för området väntar fortfarande på att antas av Kommunfullmäktige och sannolikt startar inte bygget förrän tidigast under nästa år.

LÄS MER: Så blir nya stadsdelen vid Masthuggskajen

Ekonomin en utmaning

– Den största utmaningen är att få en fungerande verksamhet över tid. Det krävs att det finns möjlighet att ta hjälp av privata aktörer som har ekonomiska muskler, säger Åsa Vernersson, projektledare för Masthuggskajen på Älvstranden utveckling AB.

Hon menar att Kommersen är viktig för den sociala integrationen i stadsdelen.

– Göteborg har tidigare haft problem med gentrifiering, något som staden fått mycket kritik för. I det här området finns en lång historia av det sociala omhändertagandet och tanken är inte att det ska bli några gräddhyllor.

Kommersen i forskningen

2013 genomförde Göteborgs Universitet i samarbete med Göteborgs Stadsmuseum ett projekt där man valde att specialstudera Kommersen.

Projektet resulterade i rapporten "Urban Cultures: Fallet Kommersen – Om urbana berättelser & hållbar kulturell förtätning”.

I rapporten konstaterades vikten av att värdesätta existerande kulturell förtätning i stadsförnyelsearbetet.

Helene Brembeck, etnolog vid institutionen för kulturvetenskaper, menade bland annat att Kommersen har flera värden som anses viktiga att bevara, inte minst som en social mötesplats och integrationsarena för människor från hela Göteborg.

Trafiken – minut för minut

KONSUMENT GÖTEBORG

Vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa?

Konsument. Måste jag betala ersättning för leveranshinder och hyra, vad är Konsumentverket och vad är konsumentvägledningen egentligen och vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. söndag 24/5 12:00

DEBATT

"Våld i nära relation under pandemin"

Debatt. Det är kärva tider i världen och det är kärva tider för var och en av oss. Vi rekommenderas isolering, försiktighet och social distansering. Att arbeta hemma och ha digitala träffar är vanligt men...lördag 23/5 15:00

KRÖNIKOR

Jernberg: Så lyckas du med videomötet

Retorik. I coronans spår med mycket hemmaarbete och social distansering har videomötena blivit mer regel än undantag. Perfekt tycker en del, svårt tycker andra. måndag 25/5 12:00

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57