Hållbart. Åsa Svensson, hållbarhetsstrateg, Älvstranden Utveckling AB och arbetar för att säkra en grön stadsdel. Foto: Älvstranden Utveckling/Pia Nyström

Så ska Lindholmen bli en hållbar stadsdel

På Lindholmen samsas stora bygg- och infrastrukturprojekt med klimatsmarta initiativ. För att säkra att en grön stadsdel växer fram använder nu Älvstranden Utveckling ett certifieringssystem för hållbar stadsutveckling – Citylab.

  • Publicerad 16:33, 12 maj 2020

Älvstranden Utveckling ska vara nationellt ledande inom hållbar stadsutveckling år 2024.

Regnbågsparken. Foto: Älvstranden Utveckling

Från varvsområde till ett modernt teknik- och vetenskapsnav med tusentals bostäder, företag och skolor. Lindholmen har genomgått en enorm förändring de senaste decennierna men är långt ifrån ”färdigt”.

I takt med omvandlingen har fokus på en hållbar stadsutveckling blivit allt mer central.

– Hållbarhet är en integrerad del i vårt arbete sedan länge. År 2014 beslutade bolagets ledstjärna, att Älvstranden Utveckling ska vara nationellt ledande inom hållbar stadsutveckling år 2024, säger Åsa Svensson, hållbarhetsstrateg, Älvstranden Utveckling AB.

Bikupor och pop up-cykelverkstad

I området samsas just nu flera bygg- och infrastrukturprojekt med klimatsmarta initiativ.

Här finns solceller, insektshotell, bikupor, gröna tak och mindre parker på flera ställen för att bidra till den biologiska mångfalden.

För att området ska fungera under byggperioden, som kommer att pågå under lång tid framöver, är lösningar för ett fungerande vardagsliv viktigt.

– Exempelvis invigde vi en temporär park, Regnbågsparken förra året. Det är roligt att området utvecklas men det behöver också fungera för alla som bor och vistas i området under tiden.

Cykelverkstan som är ett samarbete med Chalmersfastigheter är ytterligare en nyhet.

– Det är en pop up-lösning som vi testar som en del av vårt kontinuerliga arbete för ett ökat hållbart resande till Lindholmen, säger Åsa Svensson.

Certifierad stadsdel

En del i bolagets arbete med att skapa hållbara stadsdelar är bland annat Citylab – Sveriges första certifieringssystem för hållbar stadsutveckling.

– Älvstranden var med och utvecklade metodiken i planeringsskedet i Masthuggskajen och tycker att det är ett bra verktyg. I Citylab läggs stor vikt vid samverkan, vilket vi ser som nödvändigt för ett bra resultat, säger Åsa Svensson.

Nu är det Lindholmens tur.

– Eftersom området utvecklas för fullt planerar vi att initialt använda verktyget för en nulägesanalys och hållbarhetsmätning av området, för att vidare kunna identifiera eventuella åtgärder på kort sikt och vad vi behöver prioritera i fortsatt utveckling för att området ska utvecklas till en hållbar stadsdel.

Älvstranden Utveckling och Vision Älvstaden

Älvstranden Utveckling är Göteborgs Stads stadsutvecklingsbolag. Sedan 2012 har bolaget ett uppdrag tillsammans med stadens förvaltningar och andra aktörer att gemensamt förverkliga Vision Älvstaden.Visionen har höga hållbarhetsambitioner för alla delområden i Älvstaden - Masthuggskajen, Lindholmen, Frihamnen, Gullbergsvass, Skeppsbron, Backaplan och Centralenområdet.

Lindholmen

Närmare 25 000 människor reser varje dag till Lindholmen för att arbeta eller studera, en siffra som kommer att stiga kraftigt de närmaste åren. Fram till 2026 beräknas cirka 2 100 nya bostäder och 10 000 arbetsplatser stå klara in om Karlavagnsplatsen, Lindholmshamnen och Pumpgatan.

Källa: Älvstranden Utveckling

Mer om Citylab

Citylab är det första certifieringssystemet för hållbar stadsutveckling som är framtaget för svenska förhållanden. Utvecklingen av Citylab pågick i nio år och involverade tusentals personer.

Citylab har utvecklats av Sweden Green Building Council i nära samarbete med forskningsprojektet Decode, Kungliga tekniska Högskolan (KTH) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), forskningsprojektet C/O City, forskningsprojektet Södertörnsmodellen och forskningsprojektet Nordic Urban Development.

Källa: Sweden Green Building Council

Cykelgarage. Foto: Älvstranden Utveckling

Vi är GBG