Foto: Paul Wallén

Så ska Valborgsträngseln kontrolleras

Under Valborgsmässoafton ger sig miljöförvaltningens inspektörer på nytt ut för att leta trängsel. Nu på kvällstid.

  • Publicerad 15:11, 30 apr 2020

Trängsel. Angelica Winter, avdelningschef på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad. Foto: Göteborgs Stad

Den här gången ger sig miljöförvaltningens inspektörer ut mellan klockan 22 och 24 på valborgsmässoafton.

– Tidigare har vi varit ute på eftermiddagen. Nu vill vi se hur den här föreskriften efterlevs kvällstid. Det bygger vi bland annat på erfarenheter från Stockholms Stad, där man sett att trängseln har en tendens att öka senare på kvällen, säger Angelica Winter, avdelningschef på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad, i ett pressmeddelande.

Trängsel på hälften av krogarna i Göteborg

Miljöförvaltningen kommer den här gången fokusera på platser där det förväntas bli mycket trängsel på Avenyn, Linnégatan, långgatorna och i Vasastan.

– Vid de två tidigare tillfällena har vi gått även där det inte är så mycket folk, och vårt syfte vid dessa inspektioner har både varit att skaffa oss en överblick över hur det ser ut i stan och informera verksamhetsutövarna. Den här gången fokuserar vi på de ställen där vi har anledning att tro att det kommer att vara trängsel, och där vi också kan ha fått in klagomål, säger Angelica Winter.

Miljöförvaltningens dom om trängseln

I de fall Folkhälsomyndighetens direktiv inte efterlevs får verksamheterna återkoppling direkt. Vid allvarligare anmärkningar lämnas dokumentation över till Smittskyddsläkare som har möjlighet stänga verksamheten.