Så skapas trygghet utan taggtråd i nya Kviberg

En aktivitetsslinga med grillplats, lekplats och utegym. Men inga låsta grindar. Det är visionen för Kvibergsrundan som ska skapa trivsel och trygghet i nya bostadskvarteret.

  • Publicerad 05:30, 12 dec 2018

Tryggt och trivsamt i sitt bostadsområde vill de flesta ha. När det nya bostadskvarteret
Kvibergs Ängar växer fram vill man undvika låsta grindar och tar ett nytt grepp om trygghetsfrågan. Med Kvibergsrundan satsar man istället på öppenhet genom att främja liv och rörelse i området.

Läs också: Taggtråd ska hålla hyresgäster borta

– Det är en aktivitetsslinga i stadsdelen där man kan ta en joggningstur, promenad eller stanna, leka eller rasta hunden. Olika platser där man kan träffas på helt enkelt. På så sätt ökar människors gemenskap och känslan av trygghet, säger Christina Ingelsten ansvarig för hållbar bostadsutveckling, Skanska Nya Hem Göteborg.

Idéen till Kvibergsrundan är resultatet av ett projekt där Skanska, andra byggaktörer, polisen och representanter från kommunen har samlats för att skapa en gemensam trygghetsbild för hela stadsdelen.

– Vi försöker alltid vara med när områden planeras utifrån ett trygghetsperspektiv. I det här fallet blev Kvibergsrundan aktuell efter att de angränsande allmänna ytorna redan var projekterade och delvis utbyggda. Tillsammans med exploatörerna har kommunen därför främst tittat på hur den nya gångbanan utmed Säveån kan integreras i projektet genom skyltning och belysning säger Martin Midler, projektledare, Kvibergs Ängar, fastighetskontoret.

Får statligt bidrag

Även statliga Boverket, som bland annat ger bidrag för byggen i utsatta områden, stödjer utvecklingen av trygghetstänket.

– När vi planerar ett område vill vi ha med hur det angränsar till andra kvarter och försöker tänka på att det ska finnas ett flöde av människor och en öppenhet. Med Kvibergsrundan hoppas vi öka aktiviteten och rörelsen så att fler vill röra sig i området och med det kommer trivseln och tryggheten, säger Christina Ingelsten.

Från kommunens sida håller man med.

– Det är ett spännande sätt att arbeta på för att få områden att fungera. Det är jättebra att folk rör sig på platser som annars kan kännas lite som en baksida. Så det är ett bra tänk, säger Martin Midler.

Läs också: "Ingen ska behöva uppleva taggtråd i Kviberg"