Engagerade. Mohamed Adan, Mohammed Ali och Suzan Cetin är ledare på Minimix. Foto: Lovisa Hansson

Så uppstod populära fritidsgården

Startskottet för Minimix blev när Mohammed Ali en sen kväll träffade på sin lillebror, som då gick i fjärde klass, ute på torget utan att ha något att göra. Då väcktes viljan att skapa en trygg plats med goda förebilder för mellanstadiebarn.

  • Publicerad 14:10, 16 okt 2021

Barnen är det bästa med det här jobbet. Att kunna skapa djupa relationer med dem och känna att man har en ömsesidig respekt

"En klassisk fritidsgård, bara att vår målgrupp är yngre".

Så beskriver Mohammed Ali verksamheten Minimix som han startade tillsammans med sin jämnårige kompis. Under 2015 började de driva frågan och försöka få Göteborgs stad med på tåget. Men vid det tillfället var det inte självklart för alla att en fritidsverksamhet för mellanstadiebarn behövdes.

– Att se upp till en kriminell livsstil och börja få "fel" förebilder är något som bara sänkts i åldrarna. När vi startade Minimix var det tydligt för oss, men vi fick höra att "barnen är för små för det". Nu pratar alla om att man måste arbeta förebyggande i tidig ålder, berättar Mohammed Ali.

2016 fick Minimix tillgång till sina lokaler och sedan dess har verksamheten bara vuxit. Det är den enda fritidsverksamheten i Göteborg för mellanstadiebarn som är öppet under kvällstid.

– Vi behövs för att ge barnen en plats att vara på, där de kan träffa positiva förebilder.

"Fler trygga vuxna"

När nu Minimix fyller fem år är det flera saker som Mohammed Ali är stolt över.

– I bland kan jag känna mig lite hopplös, och känna att inget har förändrats på de här åren. Men om jag tänker efter så vet jag att vårt arbete med att lyfta fram unga förebilder och skapa fler trygga vuxna, har gjort skillnad. Det är vi heller inte ensamma om i Hammarkullen, både Mixgården och Hammarkullens bollklubb är också bra på det.

"Skapa djupa relationer"

Ledarna Mohamed Adan och Suzan Cetin är två exempel. De började båda jobba på timanställning, men har nu halvtidstjänster samtidigt som de båda studerar.

– Vi jobbar mycket med att sätta gränser. Sedan är det viktigt att ha roligt också, säger Mohamed Adan.

– Barnen är det bästa med det här jobbet. Att kunna skapa djupa relationer med dem och känna att man har en ömsesidig respekt, säger Suzan Cetin.

Uppmärksammad. Mohammed Ali har fått flera priser för fritidsgården Minimix som riktar sig till barn på mellanstadiet. Foto: Lovisa Hansson