Skolval. Pågår mellan 15 november och 15 december. Foto: Mostphoto

Så vet du om skolvalet gäller ditt barn

Sök skola till ditt barn! Det är uppmaningen från kommunen i samband med att skolvalet drar igång i Göteborg. Men ingen garanteras plats på en särskild skola. Inte ens om eleven redan går där.

  • Publicerad 16:37, 15 nov 2019

Nu öppnar skolvalet där vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass eller byta skolenhet kan önska var barnet ska gå.

Men vad som menas med skolenhet kan skapa huvudbry. Det är Nils Kaiser, tillförordnad avdelningschef för myndighet i Göteborgs grundskoleförvaltning, medveten om.

– Som förälder tänker man ofta att sitt barn går på en skola men formellt kan en skola med förskoleklasser upp till årskurs nio bestå av flera skolenheter med olika rektorer, säger han.

Det handlar om att följa skollagen där det står skolenhet, vilket innebär att när man kommer till sista årskursen av en skolenhet måste man söka till en ny (se exempel i faktaruta).

Beskedet: Skolorna som sticker ut i Göteborg

Ingen förtur för elever som redan går på skolan

Det i sin tur innebär att en elev inte garanteras att fortsätta nästa ”stadium” på samma skola.

– Man har ingen förtur utan bedöms efter de närhetsprinciper som finns för placering. Alla vårdnadshavare ska ha samma möjligheter att söka den skolenhet de vill att deras barn ska gå i, säger Nils Kaiser.

Samtidigt poängterar han att förra året fick 88 procent av alla som sökte sitt förstahandsval och 96 procent fick något av sina tre val.

– Vi ser gärna att antalet som fick sin första hands ökar ännu mer i år. Vi uppmanar alla att söka skola och använda den möjligheten. Det är ett viktigt val, säger Nils Kaiser och tillägger:

– Missar man av någon anledning att söka skola ska grundskoleförvaltningen ändå säkerställa att barnet hamnar i en närliggande skola.

Närhetsprincipen innebär plats på en skola inom två kilometer för elever upp till sexan. Från sjuan och uppåt är det åtta kilometer från hemmet som gäller.

Tydligare kommunikation i år

Förra året var första gången som Göteborg hade ett gemensamt val och lärdomarna från det har resulterat i förändringar.

Nytt för i år är bland annat att skolvalet ligger tidigare under året för att besluten om var eleverna ska gå i skolan ska bli klara så tidigt som möjligt.

Förvaltningen har också skaffat bättre verktyg för att hantera ansökningarna, stärkt upp med fler medarbetare som arbetar med placeringar, och har uppdaterat reglerna för placeringar.

I år görs också fler kommunikationsinsatser i olika kanaler och på olika språk, för att alla som berörs av skolvalet ska få möjlighet till ett aktivt skolval oavsett bakgrund.

Skola i industriområde får ingen ny chans

Skillnad mellan skola och skolenhet:

Exempel:

Sjumilaskolan har tre skolenheter: F-3, 4-6 och 7-9.

Det betyder att om ett barn går i årskurs 3 på Sjumilaskolan så ska vårdnadshavarna göra ett skolval, även om de vill att barnet ska fortsätta i årskurs 4 på Sjumilaskolan.

Skolvalet

Skolvalet pågår 15 november – 15 december.

I slutet på mars skickar grundskoleförvaltningen ut beskeden om vilka elever som kommer att gå på vilken skolenhet.

Trafiken – minut för minut

DEBATT

"Vi har ett välfärdsnödläge"

DEBATT Satsa på primärvården och förbättra villkoren för sjukhuspersonalen är två punkter som Vänsterpartiets Eva Olofsson, Carina Örgård och Jan Alexandersson tycker bör prioriteras i regionen.torsdag 16/1 11:36

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57