Centerpartiet.

Så här vill Centerpartiet satsa din 100-lapp

Kollektivtrafik: ​8 kronor

Fler pendelparkeringar, cykelbanor, snabbare framkomlighet med buss och spårvagn.

Jobb: 5 kronor

Det är företagen som skapar jobb, inte politiker. Kommunen ska ge företagen rätt förutsättningar att driva sin verksamhet.

Miljö: 10 kronor

Det behövs mer resultat för miljön i Göteborg. T.ex. en bättre luftkvalitet, renare vatten och fler cykelbanor.

Jämställdhet: 5 kronor

Arbetet mot våld i nära relationer och jämställdhetsarbete i föreningslivet.

Bostad: 7 kronor

Öppna upp för mer privata finansieringslösningar. Kommunen måste upplåta mark och vara effektiva i handläggningen.

Trygghet: 10 kronor

Föreningsliv, fastighetsägare, kommunen bör gå ihop i dessa frågor.

Vård och omsorg: 20 kronor

Öppna upp för valfrihet inom vård och äldreomsorg. Det behöver byggas fler boendeplatser.

Integration: 5 kronor

Förstärka kvalitén i SFI-undervisningen. Obligatorisk samhällsorientering. Mentorskap för nyanlända. Praktikplatser inom bristyrken.

Förskola och skola: 30 kronor

Kötiden för förskoleplats måste minska. Skolresultaten måste öka. Anställ fler vuxna i skolan för att sköta administrativa uppgifter.

Västlänken: 0 kronor

Västlänken är redan finansierad av framförallt trängselskatter och statliga medel.

Tillbaka till huvudartikeln "Sista minuter-guide för osäkra väljare"

Så vill Centerpartiet använda dina pengar

  • Publicerad 12:45, 8 sep 2018

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG