Räddare. Ordförande Erik Bick och Yvonne Carlsson från föreningen Bergum Gunnilse Utveckling vill värna och utveckla bygden. Foto: Lina Isaksson

Så vill föreningen rädda Bergums lantgård

Situationen för Bergum fritidslantgård är alarmerande anser föreningen Bergum Gunnilse Utveckling. I protest mot nedskärningar har de har samlat in 952 namn och skickat till politikerna som avgör gårdens framtid.

  • Publicerad 11:53, 22 maj 2019

Föreningen Bergum Gunnilse Utveckling arbetar för att utveckla området både socialt, ekonomiskt och hållbart. På lång sikt. Att bevara lantgården står högt på agendan.

– Vi samlar in namnen för att försöka påverka politikerna att ta ett beslut så att verksamheten får den budget som förvaltningen har begärt för att kunna fortsätta på det sätt som den har drivits i mer än 25 år. Stadsdelsförvaltningen indikerar ”Får vi inte pengarna är vi tvungen att lägga ner”, säger Erik Bick, ordförande.

Larmet: "Personalen har munkavle"

Föreningen anser att det är viktigt att bevara såväl den sociala verksamheten med daglig verksamhet som att hålla gården öppen för allmänheten och skolor. Samtidigt är de inte främmande för att utveckla gården ytterligare.

– Man skulle kunna utnyttja det mer. Det finns bland annat konferens- och övernattningsmöjligheter och kaféverksamhet som skulle kunna generera inkomster.
Därtill kan man som ett led i Göteborgs Stads livsmedelsstrategi öka djurhållningen för att möta önskemålen om mer lokalproducerad mat.

Vad är er största oro?

– Att det inte kommer att ges finansiella resurser för verksamheten som medger att den drivs vidare som i dag.

Om politikerna inte ger tillräckligt med resurser, kan föreningen utveckla planer på att gå in som en aktör.

– Vi tittar på möjligheterna att starta ett bolag (SVB) som kan gå in i verksamheten och stötta på ett eller annat sätt.

Experten: "Chefer i det offentliga ska tåla kritik"

Osäkert för fler gårdar

Björsjöås är en annan gård i närområdet som befinner sig i en liknande situation. Skolenheten i Angered har länge stått för arrendet men i och med införandet av en central skolförvaltning har arrendet sagts upp. Nu är föreningen orolig att en privat aktör ska ta över som inte främjar tillgången till de sociala och allmänna natur- och kulturvärden som gården står för.  

– Om vi startar ett bolag som arrenderar vill vi bli garanterade att vi har kommunen som kund och då kan ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) vara en möjlighet, men det är oftast på kort sikt. Vår ambition är att jobba långsiktigt.

Galaxens trygghet i Bergsjön är hotad

Namnlista. Ordförande Erik Bick och Yvonne Carlsson från föreningen Bergum Gunnilse har samlat in minst 925 namn mot besparingar som kan påverka gården. Foto: Lina Isaksson

Politikerna diskuterade också Bergums fritidslantgård. För att verksamheten på gården ska kunna fortsätta måste det ske förändringar i öppettider och personal. Detta då införandet av lagen om valfrihet i daglig verksamhet (LOV) införts.

Kostnaderna mellan daglig verksamhet och resursuppdraget måste splittras, vilket påverkar verksamhetens ekonomi. I nuläget ska man titta på möjligheter för att styra om så att verksamheten kan fortsätta i någon mån. Ärendet bordlades och kommer att hanteras på nästa nämnd.

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG

    Annons

    18+ Spela ansvarsfullt stodlinjen.se

    Hämta casinobonusar hos SveaCasino.se