Kristdemokraterna.

Så här vill Kristdemokraterna satsa din 100-lapp:

Kollektivtrafik: ​2 kronor

Många människor har, och kommer fortsatt ha, behov av bil för att få vardagen att gå ihop. Vi jagar därför inte bilen som sådan. Samtidigt är det viktigt att vi ger bra alternativ till bilen genom att ge plats för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.

Jobb: 1 krona

För oss är det en självklarhet att företagsklimatet måste bli bättre i Göteborg. De som arbetar betalar de skatter som gör att vi kan satsa på välfärd, såsom förskola, skola och äldreomsorg. Allt detta finns tack vare dessa människor och de företagare som anställt dem. Utan dem hade välfärden inte kunnat byggas upp, än mindre upprätthållas.

Miljö: 1 krona

Göteborg ska vara en föregångsstad för hållbar tillväxt, rent vatten och biologisk mångfald i urban miljö. Vi vill bland annat att staden ska utreda hur stadens uppvärmning kan ställas om till förnyelsebart, och att strandstädningen ska utökas.

Jämställdhet: 1 krona

Vi vill ha ett Göteborg där alla människor är lika mycket värda, och vill bland annat att staden satsar för att ta bort osakliga löneskillnader.

Bostad: 1 krona

För att öka takten på bostadsbyggandet vill vi bland annat införa privat initiativrätt. På så sätt kan den som vill få en detaljplan producerad själv göra nödvändiga utredningar och ta fram de handlingar som krävs för att kommunen ska kunna pröva planen. Idag kan den som vill bygga endast begära ett så kallat planbesked, och sedan invänta kommunens planering. Staden behöver inte ta fram alla planer själv, det finns fler som har kompetens att göra detta.

Trygghet: 1 kronor

Göteborg ska vara en stad där känner sig trygga. Här behöver vi dels kortsiktiga lösningar som trygghetsfrämjande kameror och väktare. Men vi måste även satsa på långsiktiga lösningar som ett förbättrat företagsklimat, stärkt civilsamhälle och fler tidiga insatser för barn för att Göteborg ska bli en stad där alla kan känna trygghet, överallt.

Vård och omsorg: 44 kronor

Äldre ska prioriteras, inte prioriteras bort. Vi vill satsa på ökad kvalitet, valfrihet och värdighet inom äldreomsorgen, 100 nya äldreboendeplatser och ett nytt äldreboende varje år från 2020.

Integration: 1 krona

Göteborg präglas i dag av stora skillnader. Det krävs en rad åtgärder inom alla områden, bland annat ett förbättrat företagsklimat för att fler ska ha ett jobb att gå till. Vi måste även stödja och uppmuntra de ideella organisationer i Göteborg som gör ett fantastiskt arbete för att skapa gemenskaper där unga syns, hörs och räknas.

Förskola och skola: 48 kronor

Storleken på barngrupperna i förskolan måste minskas eftersom alla barn har rätt att bli sedda och känna sig trygga. Det ska vara max 12 barn i småbarnsgrupper och 15 barn i övriga grupper.

Västlänken: 0 kronor

Västlänken är en statlig satsning som finansieras i Västsvenska paketet.

Tillbaka till huvudartikeln "Sista minuter-guide för osäkra väljare"

Så vill Kristdemokraterna använda dina pengar

  • Publicerad 12:47, 8 sep 2018

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG

    Vi är GBG