Miljöpartiet.

Så här vill Miljöpartiet satsa din 100-lapp:

Kollektivtrafik: ​15 kronor

Snabbare, bättre och utökad kollektivtrafik i hela staden. Bland annat genom nya spårvagnslinjer och satsningar på elbussar, vilka ger god stadsmiljö i form av minskat buller och utsläpp.

Jobb: 2 kronor

Förkortad arbetstid, då kan fler komma i sysselsättning eftersom det finns fler jobb att tillgå. Förenkla omställningen till gröna jobb, bland annat inom förnybar energi.

Miljö: 20 kronor

Göteborg ska bli en klimatneutral stad som tar ansvar för den biologiska mångfalden och människors hälsa. Fler solceller, fler vindkraftverk, fler cykelvägar, mer kollektivtrafik, mer ekologiskt och vegetarisk mat i skolorna, mer stadsnära odling.

Jämställdhet: 10 kronor

Uppmuntra fler förskolor och skolor att jämställdhets-diplomera sig. Det släpper loss kreativiteten och visar vilka åtgärder som ger bäst effekt lokalt. Få bort löneskillnader som är baserade i kön.

Bostad: 15 kronor

Öka takten i byggandet, detta ska ske socialt hållbart så att alla har tillgång till ett boende som passar dem, nya byggnader ska också vara miljövänliga. Renovering ska göras varsamt så att låga hyror kan behållas.

Trygghet: 2 kronor

Sprida Gårdstensmodellen för medskapande trygghetsarbete och social utveckling till fler utsatta områden.

Vård och omsorg: 5 kronor

Anställa koordinatorer för funktionshindrade barn och deras familjer för att undvika glappet mellan olika instanser. Förkorta arbetstiden för vårdpersonal för att skapa en mer kvalitativ vård där vi inte jobbar oss blinda.

Integration: 14 kronor

Uppmuntra fler skolor att tillämpa “Skolan-mitt-i-byn”, med aktiviteter efter skolan slut. Där finner vi kultur och andra aktiviteter som skapar positiva möten mellan nya och etablerade invånare.

Förskola och skola: 15 kronor

Lärarförmåner till utsatta skolor. Detta innefattar forskning, fortbildning, mer tid för kollegial utveckling och skapande av attraktiva inriktningar. Etablera tio pilotskolor för framtidens elevhälsa. Mindre grupper i förskolan. Fritidshem för alla.

Västlänken: 2 kronor

Västlänken gör att fler kan ta tåget istället för bilen till och från Göteborg, då lättar trafikstockningarna på våra hårt belastade leder. Som tur är betalas det allra mesta av Västlänken av staten och trängselskatten.

Tillbaka till huvudartikeln "Sista minuter-guide för osäkra väljare"

Så vill Miljöpartiet använda dina pengar

  • Publicerad 12:49, 8 sep 2018

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG