Enligt Segregationsbarometern, som tagits fram på uppdrag av Delegationen mot segregation, är Göteborg (med ett ojämlikhetsindex på 54,1 procent) mer segregerat än både Stockholm (47,9) och Malmö (53,9).

För att få en mer integrerad stad där alla stadsdelar tar ansvar för flyktingmottagandet har Socialdemokraterna lagt fram ett förslag om en form av lokal bosättningslag.

Det skulle bland annat innebära ett stopp för att placera nyanlända i förorterna, som redan tagit ett stort ansvar för mottagandet.

– Idag har vi ingen bra riktlinje för hur flyktingar ska fördelas i Göteborg. Traditionsenligt vet vi att man hamnat i förorter som Lövgärdet, Hammarkullen och Tynnered, men nu räcker det. Nu måste andra delar av staden kliva in, säger Jonas Attenius, gruppledare för Socialdemokraterna i Göteborg.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/sofia-bjuder-in-hela-varlden-till-sitt-vardagsrum/repvfp!1E7O2tjPSF1mOq10pRTSA/

Hur ska man kunna placera fler nyanlända i mer välbärgade områden med förhållandevis få hyreslägenheter?

– Vi har bostadsbrist i hela Göteborg, så en grundproblematik är att vi behöver bygga fler hyresrätter i områden med mer ägt boende och fler bostadsrätter i områden med mycket hyreslägenheter.

Han menar att man ofta glömmer centrala Göteborg där det redan finns mycket hyresrätter, exempelvis Majorna.

Språkkrav i förskolan

Även språkkunskapen, menar Jonas Attenius, är en av de viktigaste delarna för att öka integrationen.

– Språket är nyckeln för att komma in i samhället. Det finns ingen annan enskild fråga som är så prioriterad, särskilt för barnen för att förhindra att segregationen går i arv.

– Många barn ligger långt efter i sitt ordförråd redan innan de börjar skolan. Därför driver vi på frågan om språktester inom förskolan. Förskolepersonal har ett så otroligt viktigt uppdrag att kompensera för när föräldrarna inte kan stötta sina barn i språkinlärningen.

"Utvisa människor"

Gruppledaren för Sverigedemokraterna i Göteborg, Jörgen Fogelklou, menar att ett första steg mot integration är att skicka ut människor som inte har rätt att vara i landet.

– De spär bara på segregationen. Människor med utvisningsbeslut eller som är här illegalt måste vi få härifrån. Sedan ska det samtidigt sägas att de flesta människor i våra utanförskapsområden är fullständigt normala och laglydiga människor, men som lider av en segregation.

Föreslår integrationsplikt

Att gå från bidrag till en egen försörjning menar han är en viktig pusselbit, men inte den enda.

– Bara jobb löser inte segregationen, som andra partier verkar tro. Därför vill vi införa något vi kallar för integrationsplikt.

– Om man kommer ifrån ett annat land så måste man lära sig vad som gäller i Sverige. Här tar vi varandra i hand, här står vi i kö, här har män och kvinnor samma rättigheter, här har djur rättigheter, säger Jörgen Fogelklou.

Äldre förtjänar bättre

Han menar att det är viktigt att få människor ur bidragsberoende, men först efter att de anpassats till det svenska.

– Vi kan inte bara stoppa in dessa människor i välfärden till exempel. Vi anser inte att äldreomsorgen är ett integrationsprojekt. Våra äldre förtjänar betydligt bättre än så.

Jörgen Fogelklou menar att språkkravet inom äldreomsorgen inte är tillräckligt.

– Man måste också ha ett hum om den svenska kulturen, i vilken den här äldre människan har levt. Man måste veta att sill och ägg serveras på ett visst sätt, man micrar inte sillen till exempel.