Socialdemokraterna.

Så här vill Socialdemokraterna satsa din 100-lapp:

Kollektivtrafik: ​8 kronor

Fossiloberoende fordonsflotta. Vi vill - samverkan mellan näringslivet, akademin och staden - skapa en plan för att göra de lokala transporterna i Göteborg fossiloberoende till 2030. Det rör sig om såväl bussar som bilar och lastbilar. Viktiga åtgärder blir att driva innovationer, göra Göteborgs Stads egna transporter fossilfria, bygga ut laddinfrastrukturen och främja utvecklingen av elbilspooler.

Jobb: 10 kronor

Schyssta villkor. För att sänka sjuktalen och göra Göteborgs Stad till en mer attraktiv arbetsgivare vill vi förbättra arbetsvillkoren. Detta genom satsningar på bl a 1) kortare nattarbetstid, 2) gratis arbetskläder till alla som behöver det och 3) en löneförstärkning för de sämst betalda. Vi står även fast vid den grundläggande anställningstrygghet som gäller inom staden.

Miljö: 10 kronor

Fossilfri fjärrvärme. Vi vill fullfölja den breda systemomställning som krävs för att all fjärrvärme som levereras av Göteborg Energi ska vara fossilfri senast 2030.

Jämställdhet: 5 kronor

Bekämpa hedersförtryck. Även om hedersstrukturer drabbar både kvinnor och män är det oftast kvinnorna som är utsatta. Vi vill bl a öka stödet till stadens personal i dessa frågor, förstärka samordningen av motåtgärder och inrätta ett centralt resursteam mot hedersförtryck.

Bostad: 10 kronor

Byggboom för alla. Vi vill se 60 000 nya bostäder, varav 30 000 hyresrätter, fram t o m 2028. Hyrorna ska anpassas även för personer med låga inkomster. Ett särskilt fokus ska läggas på ytterstaden. Detta bl a i form av ett stort stadsbyggnadslyft för Angered, Biskopsgården och Frölunda/Tynnered. Att bygga blandat på rätt ställen är ett av de vassaste verktygen för att bryta segregation.

Trygghet: 10 kronor

Program för lag & ordning. Vi vill köra ett 15-punktsprogram, ”Lag & ordning i hela Göteborg”, med syftet att inga områden i staden ska klassas som särskilt utsatta inom tio år. Programmet går bl a ut på att säkra skydd och backup för att stadens anställda, göra omtag för en välfungerande skola, sätta stopp för extremister, få bort brottslighet från hyresmarknaden, styra bort arbetslösa unga män från kriminalitet, motarbeta knarket, lyfta föreningslivet samt främja det lokala näringslivet.

Vård och omsorg: 20 kronor

En vård att lita på. För att genomgående säkra en trygg vård av hög kvalitet vill vi ge vårdpersonalen högre lön, bättre arbetsmiljö samt mer tid och utrymme för att göra sitt jobb. Vi vill korta väntetiderna, öka resurserna till cancervården och låta sjuksköterskor läsa till specialister med studielön eller utbildningsanställning.

Integration: 10 kronor

Integration genom utbildning – inte sänkta löner. Jobbet är nyckeln till god integration. Genom att steg för steg erbjuda praktik, lärlingsutbildningar, vuxenutbildning och språkträning lyfter vi arbetslösa hela vägen till egenförsörjning. Alla ska bidra, ingen ska lämnas efter.

Förskola och skola: 15 kronor

Alla barn ska kunna gå på fritids. Vi vill storsatsa på att stärka fritidshemmen – med bl a utökade lokaler samt mer och bättre utbildad personal – och att öppna upp fritids även för barn till arbetslösa och föräldralediga. Genom att fler elever ges möjlighet att gå på fritids ökar chanserna för fler att klara skolan.

Västlänken: 2 kronor

(Staten står för en stor del av finansieringen). Denna helt nödvändiga infrastruktursatsning kommer att bl a ge mer och bättre kollektivtrafik, en effektivare arbetsmarknad i staden och regionen samt massor av positiva mervärden i stadsutvecklingen.

Tillbaka till huvudartikeln "Sista minuter-guide för osäkra väljare"

Så vill Socialdemokraterna använda dina pengar

  • Publicerad 12:50, 8 sep 2018

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG

    Vi är GBG