BUDGETTIDER. Foto: Mospthotoa

Så vill stadsdelen spara 32 miljoner

Besparingar på nära 32 miljoner kronor. Det står stadsdelen Lundby inför nästa år.

  • Publicerad 15:28, 17 dec 2019

Johan Svensson (V), andre vice ordförande i stadsdelsnämnden Lundby. Foto: Alice Vernersson

Det är dags för politikerna i Lundby att besluta om nästa års budget.

Med Alliansbudgeten som utgångspunkt har förvaltningen tagit fram en kalkyl för stadsdelen som visar på sparåtgärder för 32 miljoner kronor.

Det handlar bland annat om minskade kostnader för köpta tjänster för insatser till barn och unga, minskade antal beviljade hemtjänsttimmar, minskade anslag till föreningar, evenemang och kulturskolan, personalneddragningar och att mötesplatsen för äldre på Wieselgrensplatsen flyttar till Vintergatan i Sannegårdshamnen.

Rödgröna i Lundby körde över Alliansen

Men enligt oppositionen i Lundby är det inte rätt väg att gå.

– Vi i nämnden kan genom smärre justeringar rädda det som räddas kan, säger Johan Svensson (V) andre vice ordförande i stadsdelsnämnden Lundby.

Istället för sparåtgärderna vill de rödgrönrosa skjuta till pengar från eget kapital.

Och att pengar hellre läggs på hotade verksamheter än att öka resurserna i den förvaltningsgemensamma reserven, vilket är budgeterat till två miljoner kronor i tjänstemännens budget:

”Budgetförslaget innehåller en förstärkning av förvaltningens reserv i syfte att minska risker för underskott och för att på sikt bidra till att återställa stadsdelsnämndens eget kapital i nivå med riktvärden.”

Det är framförallt ett bibehållet föreningsbidrag, kulturskolan och mötesplatsen för äldre på Wieselgrensplatsen som de rödgrönrosa vill prioritera.

– Vi tror att minskad social utsatthet och ensamhet hos äldre bidrar till att man kan vara friskare längre. Det är en investering på sikt för äldreomsorgen plus att mötesplatsen är uppskattad. De äldre som går till Wieselgrensplatsen skulle antagligen inte flytta med till Sannegårdshamnen där de alternativa lokalerna föreslogs, säger Johan Svensson.

Politikerna i Lundby samlas på tisdag eftermiddag för att ta beslut om budgeten.

Politiker larmar om ny tuff smäll för hemtjänsten

Sparåtgärder i SDN Lundby

Sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder:

Sektorn har i uppdrag att minska kostnaderna motsvarande 17 500 tkr som omhändertas genom:

1. Minskade personalkostnader 9 677 tkr

2. Ta bort stöd normmedvetet arbetssätt 275 tkr

3. Minskad köpt tjänst 7 848 tkr

4. Minskad utbildning och handledning 200 tkr

Sektor samhälle och kultur

Sektorn har i uppdrag att minska kostnaderna motsvarande 5 056 tkr som omhändertas genom:

1. Minskade personalkostnader 3 581 tkr

2. Minskad evenemangsbudget 525 tkr

3. Minskat anslag kulturskola 500 tkr

4. Flytt av mötesplats Wieselgrensgatan 250 tkr

5. Minskat föreningsbidrag 200 tkr

Sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård

Sektorn har i uppdrag att minska kostnaderna motsvarande 7 500 tkr som omhändertas genom:

1. Minska antalet beviljade hemtjänsttimmar med 2000 timmar 1 000 tkr

2. Minska budget för betalansvarsdagar genom kostnadsnivå som 2019 200 tkr

3. Minska ledtider inom område äldreboende 600 tkr

4. Allmän restriktivitet 200 tkr

5. Anpassa organisationen till LOV-ersättning genom högre nyttjandegrad och rätt bemanning vilket innebär färre tillsvidareanställda samt fler timavlönade. Totalt omfattar åtgärden motsvarande 10 årsarbetare och 5 500 tkr.

Stödfunktioner samt förvaltningsgemensam

Stödfunktioner har i uppdrag att minska kostnaderna motsvarande 1 863 tkr som omhändertas genom:

1. Minskade personalkostnader 1 363 tkr

2. Neddragning av resurs för ferieentreprenörer 500 tkr

Trafiken – minut för minut

DEBATT

DEBATT: "Vinstjakt har lett till en kris i hemtjänsten"

Jonas Attenius (S) och Marina Johansson (S). Hemtjänsten förtjänar att prioriteras. Minutscheman måste bort, villkoren förbättras och antalet anställda bli fler. Det menar artikelförfattarna.måndag 24/2 14:34

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57