Sverigedemokraterna.

Så här vill Sverigedemokraterna satsa din 100-lapp:

Kollektivtrafik: 10 kronor

Avsluta projektet med Västlänken, dessa pengar kan avändas många gånger bättre på andra lösningar. När vi tar dessa från västlänken behövs det inte mycket från just denna hundralapp för att lösa de gigantiska problem göteborg har.

Jobb: 10 kronor

Kommunen skall bidra med ett företagsvänligt klimat. Kommunen skall inte skapa jobb - det är företagen och näringslivet som gör. Men genom att skapa bättre förutsättningar, skapas nya och fler arbetstillfällen.

Miljö: 5 kronor

Miljöarbetet är oerhört viktigt. Men arbetet idag ska ske globalt. Det finns fler bilar i London än i hela sverige. De pengar vi satsar ska satsas på rätt ställe.

Jämställdhet: 0 kronor

Vi har idag lagstiftning som reglerar detta. Se till att den följs. För oss är det oerhört viktigt att alla människor oavsett kön har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Att alla har samma möjlighet, betyder inte att utfallet av de valen måste vara 50/50.

Bostad: 15 kronor

Bygga snabbare och billigare. Inte en enda lägenhet skall ges i förtur till nyanlända och först och främst se till att dagens invånare som står i bostadskön får en vettigg lägenhet med rimlig hyra.

Trygghet: 25 kronor

Om du inte känner dig trygg - är du inte fri. All form av kriminalitet och hederskulturer ska bekämas hårt, och resolut.

Vård och omsorg: 20 kronor

Varje individ ska få den omsorg som den behöver.

Integration: 0 kronor

Integration skall komma naturligt och kommer naturligt sådan invandring som samhället klarar av

Förskola och skola: 15 kronor

Karrriästege för lärare, jourskolor, förberedelseskolor och närodlad mat på matsedeln. Heltäckande slöja skall inte tillåtas och modersmålsundervisning skall icke vara skattefinansierat.

Västlänken: 0 kronor

De pengar man budgeterat för lägger vi på bättre och smartare infrastruktur.

Tillbaka till huvudartikeln "Sista minuter-guide för osäkra väljare"

Så vill Sverigedemokraterna använda dina pengar

  • Publicerad 12:51, 8 sep 2018

Vi är GBG