Sahlgrenska. Sjukhuset ser en oroande trend med färre patienter som söker vård för misstänkt cancer och även besök till mammografi har minskat. Foto: Mostphotos

Sahlgrenska: Cancersjukdom kan försämras om man dröjer

Generellt sett har inte cancersjukvården på Sahlgrenska påverkats av coronapandemin. Oroande är dock att många patienter avstår sitt besök av rädsla för att bli smittade.

  • Publicerad 15:17, 17 apr 2020

...dröjer man för länge så kan prognosen för en eventuell cancersjukdom försämras...

Mycket planerad vård på Sahlgrenska har fått flyttas på grund av coronapandemin. Trots det är sjukhusets mål att upprätthålla en god cancersjukvård.

– Generellt så har väntetiderna till strål- och cytostatikabehandling inte påverkats negativt. Vi har i vissa fall anpassat behandlingen för att inte utsätta patienterna för smittrisk eller svåra biverkningar, säger Johanna Svensson, verksamhetschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i ett pressmeddelande.

En stor del av besöken har ställts om till digitala vårdmöten.

– Vi har ett mycket bra samarbete mellan olika verksamheter inom och utom sjukhuset och vi har också arbetat med att flytta ut canceroperationer till bland annat Carlanderska sjukhuset. Allt detta sammantaget är viktiga orsaker till att operationstillgängligheten överlag inte har påverkats negativt för de allra flesta patientgrupper, även om vi tyvärr i ett mindre antal fall inte har lyckats helt ännu, säger Claes Jönsson, områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

En mer oroande trend är att antalet remisser från primärvården minskat, när det kommer till misstänkt lungcancer med hela 50 procent.

– Vi tror att det beror på att man undviker att söka primärvården på grund av rädsla för att blir smittad eller att man inte vill belasta sjukvården. Men dröjer man för länge så kan prognosen för en eventuell cancersjukdom försämras, så har man symtom som man är orolig för ska man söka vård och det gäller givetvis alla former av cancer, säger Charlotte Widell, verksamhetschef för Lungmedicin.

Uppmaningen är att alltid rådfråga läkare innan man väljer att avstå ett besök. Om man avstår sitt besök är det viktigt att avboka. Inom mammografi har 30 procent fler uteblivit från sitt besök, jämfört med 5 procent före coronapandemin.

– Om vi får en kraftig ökning av antalet patienter i behov av intensivvård och våra medarbetare behövs där kan vi tillfälligt tvingas minska antalet operationer och andra åtgärder. Ingen har facit för hur pandemin kommer att utveckla sig men vår särskilda krisledning ser kontinuerligt över arbetssätt och arbetsformer för maximal uthållighet vid en långvarig pandemi. Och ju bättre vi kan hålla våra väntetider desto bättre är vi rustade för att klara en sådan situation, säger Claes Jönsson.

Trafiken – minut för minut

KONSUMENT GÖTEBORG

Så gör du om du swishat fel

Konsument Gäller ångerrätt på nätauktion och hur gör jag om jag skickat pengar till fel person? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. torsdag 3/9 16:37

DEBATT

"Rädda verksamheterna i Kommersen"

Debatt: Miljöpartiet Nu hotas Cykelköket och Solidariskt Kylskåp i Kommersen vid Masthuggskajen. De måste räddas skriver en rad miljöpartistiska politiker. tisdag 22/9 11:56

KRÖNIKOR

Tjulander: Gör som gymnasieskolan – håll till höger

Krönika. Göteborg Direkt har kartlagt hur gymnasieskolorna hanterar pandemin under skolstarten. Något som vi borde ta efter i samhället i stort menar artikelförfattaren. måndag 14/9 16:45

QUIZ

Quiz: Vad kan du om din snart 400-åriga stad?

Firar 399 år i dag Idag är det ett år kvar till det stora 400-årsjubiléet för vår stad. Men vem grundade då Göteborg? Och hur gammal är egentligen Götaälvbron? I det här quizet kan du utmana dina Göteborgskunskaper.torsdag 4/6 15:11