SAMVERKAN. Kommunen samverkar med andra myndigheter mot illegal verksamhet, exempelvis mot vissa vattenpipekaféer. Foto: Sergii Pavlov

Samhällets offensiv mot kriminella mötesplatser

Förra året genomfördes tillslag mot vattenpipkaféer i nordost. Det är ett resultat av när kommunen samverkar med andra myndigheter mot illegal verksamhet. Nu planeras insatser över hela Göteborg.

  • Publicerad 05:30, 14 mar 2019

Vattenpipekafféerna är i sig inte olagliga utan det handlar om de kriminella grupperingarna bakom vissa kaféer.

Under 2018 ledde polisen i nordost tillsammans med Göteborgs Stad insatser mot så kallade vattenpipekaféer. Tillslagen är ett exempel på samverkan mellan tillståndsenheten, miljöförvaltningen och räddningstjänsten tillsammans med bland annat Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Arbetsmiljöverket och polisen.

– Vattenpipekafféerna är i sig inte olagliga utan det handlar om de kriminella grupperingarna bakom vissa kaféer. Många gånger brottas vi med ett samhälle i samhället, då dessa oseriösa näringsställen är en mötesplats för kriminella och inte sällan drivs de av kriminella nätverk, säger Pia Eriksson på Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet som framöver har en samordnade roll.

Nu har metoden spridit sig och flera insatser är planerade mot olika näringsställen över hela Göteborg under 2019.

– Det handlar om oförberedda besök där polisen är med på plats. När man väljer ut objekt är målet med samverkan att man ska stoppa osund konkurrens så att kriminella grupperingar inte ska ta över, säger Pia Eriksson.

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet samarbetar även med gränspolisen sedan 2017, när det gäller riskutsatta branscher som till exempel biltvättar.

– Göteborg stad har tillgångar som kriminella kan komma åt genom avtal, direkt upphandling, alkoholtillstånd eller tillgången till en lokal. Får du ett avtal med kommunen är det säkra pengar. Det är en arena för en ny typ av brottslighet.

Hur går samverkan med polisen till?

– Finns det misstankar om illegal verksamheten på en adress, kollar vi upp vad som finns på där; är det en förening, får den bidrag, äger kommunen och hyr ut lokalen; förekommer det illegal tobak- eller alkoholförsäljning. Staden har så mycket tillgångar som ska gå till rätt saker inte till kriminell verksamhet, säger Pia Eriksson.

Kunskapscentrum mot organiserad brottslig

Genom Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet har Göteborgs Stad en centralt belägen funktion som ska arbeta mot organiserad brottslighet.

Kunskapscentrum är organiserat på stadsledningskontoret under samhällsskydd och beredskap.

Kunskapscentrums uppdrag är att ta initiativ till, samt stödja och driva nätverk och samarbetsprojekt som ska leda till konkreta åtgärder mot gängkriminalitet, organiserad brottslighet och otillåten påverkan.

Kunskapscentrum arbetar även långsiktigt och strukturellt genom att försvåra för kriminell verksamhet och otillåten påverkan.

Visa merVisa mindre