Trygghetsvärdar ombord. Västtrafik samarbetar med polisens volontärer och bemannar vissa spårvagns- och busslinjer med trygghetsvärdar.

Särskild satsning mot hot och våld i kollektivtrafiken

Resenärer som hotar och spottar på förare. Fysisk misshandel i form av slag och sparkar. Nästan varje vecka utsätts Västtrafiks personal för hot och våld. Nu genomför Arbetsmiljöverket en riksomfattande inspektion av 300 arbetsplatser inom kollektivtrafiken.

  • Publicerad 07:34, 16 feb 2020

– Det här är ett stort bekymmer för oss och vi försöker arbeta förebyggande. Under det senaste året har vi tittat på lösningar med ökad videoövervakning och kroppskameror.

När en bussförare knivskars under ett arbetspass i Angered början av året fick händelsen stor uppmärksamhet. Misshandeln var ovanligt allvarlig och polispådraget var stort.

Busschaufför knivskuren i ansiktet

För många bussförare och tågvärdar är hot och våld på jobbet vardagsmat. Enligt Arbetsmiljöverket ligger personal inom kollektivtrafiken över genomsnittet när det gäller anmälda arbetsplatsolyckor – orsakade av hot och våld – som lett till sjukskrivning. Mellan 2014 och 218 sjukskrevs närmare 600 personer efter att ha utsatts för hot eller våld i arbetet.

Kameraövervakning

Nästan var femte arbetsplatsolycka med sjukfrånvaro som följd orsakades av hot eller våld i buss- och spårvagnstrafiken.

– Det här är ett stort bekymmer för oss och vi försöker arbeta förebyggande. Under det senaste året har vi tittat på lösningar med ökad videoövervakning och kroppskameror, säger Anders Larsson, säkerhetsstrateg på Västtrafik.

Slag och spott

Det vanligaste är att tågvärdar och bussförare får utstå hotfulla situationer när de utför visering, alltså ber resenärerna att visa giltig biljett. I Västtrafiks händelserapport för 2019 är en stor del av anmälningarna hämtade från Göteborgs kranskommuner. Men även spårvagnsförare och busspersonal i innerstan utsätts för våld och misshandel. Spott, slag och sparkar av okända passagerare finns med i rapporteringen.

Även biljettkontrollanterna, som är anställda av Securitas, utsätts för våld under sitt arbete. Förra året registrerades 16 fall av våld mot tjänsteman mot kontrollanterna.

Särskild insats

Nu ska Arbetsmiljöverket göra en särskild insats mot hot och våld som riktar in sig på kollektivtrafiken. Flera hundra arbetsplatser i hela landet ska inspekteras. Inspektörerna ska kontrollera hur arbetsgivarna arbetar med säkerheten. Tillsammans ska igenom riskfyllda situationer, bedöma riskerna och sätta in åtgärder. Det kan till exempel handla om väktare som åker med på vissa särskilt utsatta busslinjer.

– Vi har haft ett samarbete med polisens volontärer och gjort gemensamma insatser med trygghetsvärdar både i centrala Göteborg och ute i regionerna. Satsningen har fallit väl ut och nu tittar vi på en fortsättning, säger Anders Larsson.

Var femte förare utsatt

Buss- och spårvagnsförare

19 procent av anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakades av hot eller våld på arbetsplatsen. Totalt antal arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro 2 086. 390 av dem orsakades av hot eller våld.

Tågvärdar och tågmästare

27 procent av anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakades av hot eller våld. Totalt var antalet arbetsolyckor med sjukfrånvaro 690, 187 av dem orsakades av hot eller våld.

I genomsnitt för förvärvsarbetande i alla yrken

Sju procent av alla anmälda arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro orsakades av hot eller våld på arbetsplatsen.

Källa: Statistik för 2014–2018, Arbetsmiljöverket.

Misshandel och spott

Under 2019 registrerades 39 händelser som rör hot och våld mot Västtrafiks personal. Samma år gjordes även 16 anmälningar med rubriken "våld mot tjänsteman" av biljettkontrollanterna i Göteborg.

Majorieteten av anmälningarna rörde misshandel. Örfilar, sparkar, hot och spott är vanligt.

Utdrag ur händelserapporten:

– Personal blev sparkad på kroppen ett par gånger av oknd passagerare.

– Resenär misshandlar personal vid ändhållplats. Avlösande förare som försöker hjälpa till blir också misshandlad.

– Personal blir sparkad och slagen efter avvisning.

– En resenär hotar och spottar på personal, slår honom i bröstet.

Källa: Västtrafik

Trafiken – minut för minut

DEBATT

"Bryt ihop men se till att gå vidare"

Retorikcoachen om coronapandemin. Alla påverkas vi av den rådande corona-situationen men vissa slår den hårdare mot. Jenny Ralphsson Jernberg vet hur man tar sig genom tuffa motgångar.tisdag 24/3 16:53

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57