Metoo. Draw the Line är en serieantologi som satts ihop i spåren av metoo. Nu visas den på Blå Stället i samband med en satsning mot sexuella trakasserier. Foto: Malin Biller

Satsning spinner vidare på metoo

En satsning mot sexuella trakasserier drar i gång i Angered. Bland annat bjuder Jämställdhetsmyndigheten in till en rad seminarier i anslutning till utställningen Draw the Line som kom till i spåren av metoo av kända serietecknare.

  • Publicerad 05:30, 27 aug 2019

Det har snart gått två år sedan metoo-uppropet riktade strålkastarljuset mot sexuella trakasserier.

I en ny satsning tar Jämställdhetsmyndigheten med kontor i Angered, erfarenheterna från metoo vidare i fyra öppna seminarier.

Samtidigt visas utställning Draw the Line av tecknare som skildrar sina egna erfarenheter av sexuella övergrepp och trakasserier.

– Vi har ett uppdrag som handlar om att sprida information om sexuella trakasserier, särskilt barn och ungas situation ska belysas. Den här utställningen har en tydlig koppling till det och genom att samverka med andra aktörer som kanske har mer dragningskraft än vi som myndighet blir kunskapen mer tillgänglig, säger Lisa Lindström, senior utredare, mäns våld mot kvinnor, Jämställdhetsmyndigheten.

Metoo: Göteborgspolitiker vittnar om sexuella övergrepp

Handlar om maktmissbruk

De fyra seminarierna har olika teman och behandlar bland annat vad sexuella trakasserier är och vad lagarna säger. Det visas även filmer från verkliga berättelser och riktar fokus på barn och ungas särskilda utsatthet och erfarenheter.

Lisa Lindström understryker att lagstiftningen är väldigt tydlig; sexuella trakasserier handlar om ett maktmissbruk.

– Därför är sexuella trakasserier en viktig jämställdhetsfråga och viktig för oss att jobba med som jämställdhetsmyndighet för att motverka det, säger hon.  

Vändningen: Göteborgsmyndighet blir kvar

Vad är sexuella trakasserier?

– Det kan handla om oönskade komplimanger eller att någon skickar bilder, många unga idag får exempelvis så kallade dickpicks. Eller att någon tar på ens kropp på ett sätt som man inte vill. Det spänner sig väldigt brett från en ovälkommen till brottslig handling.

Göteborgspolis: Fler anmälda sexbrott efter #MeToo

Vad har hänt sedan av metoo?

– Metoo har hjälpt till att uppmärksamma att sexuella trakasserier är väldigt omfattande och att många har erfarenhet från att vara utsatt. Vi har bland annat märkt att det finns ett större intresse bland olika verksamheter att ta fram verktyg för att hantera det. Men i o med alla berättelser ser vi också att det finns mycket att göra för att förebygga sexuella trakasserier och sexuellt våld på arbetsplatser, skolor och i övriga samhället.

VAL 2018: "Metoo visar det Fi har lyft i flera år"

Seminarierna i satsningen fungerar som ögonöppnare och har olika fokus:

26 augusti: Invigning. Vad är sexuella trakasserier?

Malin Biller som sammanställt projektet Draw the Line och Lisa Lindström från Jämställdhetsmyndigheten medverkar. Emma Ekblom, Koordinator från NBV Väst deltar. NBV har producerat/(valt ut bilderna) utställningen medan Malin är redaktör och serieteckare i antologin

6 september: #Metoo och #upptäckvåldet
Kerstin Kristensen, från Jämställdhetsmyndigheten visar två av utbildningsfilmerna som Jämställdhetsmyndigheten tagit fram inom ramen för uppdraget #upptäckvåldet. Med efterföljande samtal.

Fokus på filmer med verkliga berättelser från #metoo-uppropen. Filmerna handlar bland annat om sexuella övergrepp och våld riktade äldre kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor i missbruk, döva och hörselskadade kvinnor samt kvinnor med erfarenhet av prostitution och människohandel.

13 september: Vad säger lagarna om sexuella trakasserier?
Eberhard Stüber från Jämställdhetsmyndigheten föreläser om de olika lagarna som kan bli aktuella när en blir utsatt för sexuella trakasserier.

24 september: Sexuella trakasserier med fokus på barn och ungas särskilda utsatthet och erfarenheter. Evelina Skog från Jämställdhetsmyndigheten föreläser om barns och ungas särskilda utsatthet och erfarenheter av sexuella trakasserier. Malin Biller, redaktör för Draw the line, talar om ursprunget till projektet. Efter seminariet sker en serieteckningsworkshop som leds av Malin Biller och Lisa Wool-Rim Sjöblom

Info.

Trafiken – minut för minut

DEBATT

DEBATT: "Vinstjakt har lett till en kris i hemtjänsten"

Jonas Attenius (S) och Marina Johansson (S). Hemtjänsten förtjänar att prioriteras. Minutscheman måste bort, villkoren förbättras och antalet anställda bli fler. Det menar artikelförfattarna.måndag 24/2 14:34

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57