“House of colors” är en mötesplats för HBTQ-ungdomar. Foto: Göteborgs Stad/Most Photos

Satsningen: En trygg mötesplats för HBTQ-ungdomar

Nu drar satsningen “House of colors” igång på allvar på Hisingen. Syftet är att skapa en trygg och stärkande plats för ungdomar som identifierar sig inom HBTQ-spektrat.

  • Publicerad 05:30, 7 nov 2019

Satsningen testkördes i våras, men drar under hösten igång ordentligt. Med sikte på att finnas till för HBTQ-ungdomar under lång tid. 

– Denna grupp lovas många insatser, men sedan brukar mattan ryckas bort från under dem. Antingen när projekt löper ut eller det politiska läget ändras. Nu har vi satsat på att bygga en organisation som är hållbar långsiktigt, säger Anna Hildesson, ungdomskonsulent för Ungdomssatsningen Hisingen. 

Varannan torsdag erbjuds en kväll där alla är välkomna. Vare sig man är nyfiken på vad HBTQ är, identifierar som HBTQ eller är vän till den som gör det. 

Vad är HBTQ?

HBTQ står för: homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer.

Homosexalitet och bisexualiet står för sexuell läggning, vem man har förmågan att attraheras av. Trans handlar om hur man defienierar och uttrycker sitt kön. Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik. Det kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.

Källa: RFSU

– När verksamheten kommit igång vill vi att innehållet under kvällarna främst ska vara ungdomsstyrt. Men tills dess har vi anordnat samtalscaféer på kvällarna med diskussionsfrågor som ungdomarna tidigare har uttryckt varit relevanta, säger Anna Hildesson. 

Exempel på ämnen som kommer att diskuteras på samtalscaféerna är att “komma ut” som HBTQ-person, sex och relationer, hederskultur och trans. Parallellt med samtalscaféerna kommer även en stängd verksamhet äga rum, där endast de som identifierar sig inom HBTQ-spektrat har tillgång. 

"Syftet med satsningen är att skapa ett tryggt rum", säger Anna Hildesson, ungdomskonsulent för Ungdomssatsningen Hisingen. Foto: Göteborgs Stad

– Att det finns en stängd verksamhet för HBTQ-ungdomar är en säkerhetsfråga. Det finns många i den gruppen ungdomar som inte känner sig säkra med att “komma ut”. Det kan handla om att man är orolig för folks blickar och reaktioner eller att man lever i en hedersmiljö, säger Anna Hildesson.  

Hedersmiljö och HBTQ

Att leva i en hedersmiljö handlar om att det i familjen finns krav på att man ska följa vissa regler för att inte förstöra familjens rykte och anseende – dess heder.

HBTQ-personer kan vara särskilt utsatta i hedersmiljö då det i denna kultur ofta är otänkbart att identidiera sig inom HBTQ-spektrat.

Källa: Hedersförtryck.se

– Syftet med satsningen är att skapa ett tryggt rum där man kan möta personer med liknande erfarenheter. En stärkande plats för HBTQ-ungdomar, säger Anna Hildesson. 

Göteborgs Stad beslutade 2017 att jobba med tryggheten för HBTQ-personer. Staden har fått kritik för att vara för långsam med arbetet. 

– Därför känns det superviktigt att äntligen vara igång. Att rigga en organisation och mötesplats som kan stanna kvar, säger Anna Hildesson. 

Vad är att “komma ut” som HBTQ-person?

Att en person "kommer ut" betyder ofta att en person som, genom sin sexuella läggning, könsidentidentitet eller andra uttryck, bryter mot normen inte hemlighåller den delen av sig själv.

Det finns fortfarande en hel del motstånd mot människor som identifierar sig inom HBTQ-spektrat. Därför finns ofta en oro eller rädsla inför rekationer och påföljder av att "komma ut".

Källa: RFSU

Trafiken – minut för minut

DEBATT

Tjulander: Allas husdrömmar blir inte verklighet

Krönika Hur mycket folks boendesituationer än skiljer sig så har vi nog alla en sak gemensamt. Alla bär vi på en husdröm.lördag 15/2 16:31

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57