Trångt. I tio veckor, från den 1 april och framåt, sker en mängd arbeten på och kring Nils Ericsonsgatan längs Nordstan. Foto: Kristian Risenfors

Se upp: Nu blir det trångt vid centralen

Undvik Nils Ericsonsgatan mellan Centralstationen och Nordstan från och med i dag, 1 april, om det är möjligt. I tio veckor begränsas framkomligheten för alla trafikslag – framförallt för biltrafiken.

  • Publicerad 08:05, 1 apr 2019

Anledningen till den begränsade framkomligheten är främst byggnationen av Västlänken, men också för att Hisingsbron ska bli klar i tid.

– Arbetena kommer att pågå mellan vecka 14 och 24 i olika etapper. I början fokuserar vi på korsningen Kanaltorgsgatan- Nils Ericsonsgatan och den nya anslutningen till Södra sjöfarten. Den trafikpåverkan blir inte särskilt stor. I början kommer man också att göra mindre schakter för signalkablar i cykelbanan förbi Nordstan. Cyklarna hänvisas till gångbanan, säger Karin Edin som jobbar med trafikfrågor i projektet Västlänken på Trafikverket.

När blir det som värst?

– Troligtvis under maj månad, säger Karin Edin och fortsätter:

– Det kommer att påverka trafiken mer när vi ska bygga om refuger och trafiksignalerna i befintlig trafikmiljö.

Guiden: Här är projekten som påverkar trafiken 2019

Andra eller tredje veckan i april försvinner två av tre körfält i riktning mot Åkareplatsen som redan nu är en flaskhals i Göteborgstrafiken.

– Även efter ombyggnationen kommer framkomligheten för biltrafiken att vara försämrad, säger Karin Edin.

Bussar och bilar i samma körfält

Kollektivtrafiken påverkas också. Inte minst under de perioder när bussarna får samsas i samma körfält som övrig trafik.

– Man får räkna med att det finns risk för förseningar under byggperioden. Det kommer vara trångt. Men vi jobbar tillsammans med staden, Trafikverket och våra trafikföretag som kör i området för att det ska gå så smidigt som möjligt, säger Kristian Lans, presskommunikatör på Västtrafik.

Ett nytt hållplatsläge ska byggas utmed Nils Ericsonsgatan i norrgående riktning, där det idag finns en reservhållplats

– Det är främst Grön, Svart, Gul express och linje 121 och 127 som kommer påverkas och främst under rusningstid, säger Kristian Lans.

Även gående och cyklister påverkas under bygget. Bland annat med delade utrymmen. Men under hela perioden är tanken att minst ett av de två övergångsställena från Nordstan ska hålla öppet.

Ny vänstersväng i maj

Förbindelsen mellan Kanaltorgsgatan och Bergslagsgatan stängs den 6 maj, vilket bland annat kommer påverka de som kör ut från parkeringshuset i Nordstan. Då kommer man inte få köra rakt fram utan antingen köra höger till Nils Ericsonsgatan mot Drottningtorget, eller vänster på Nils Ericsonsgatan mot Södra Sjöfarten. Den vänstersvängen inte möjlig att göra i nuläget.

Stor trafikomläggning blir det också den 17 juni. Då kommer det inte vara möjligt att köra norrut på Nils Ericsonsgatan in mot Nils Ericsonsterminalen och vidare mot E45. Däremot kommer man fortfarande kunna köra upp på Götaälvbron och runt till parkeringshuset i Nordstan.

Kort sagt: Från och med 1 april och en bra bit in i sommaren gör man klokt i att undvika Nils Ericsonsgatan – om det är möjligt.

– Ha tålamod och var snälla mot varandra i trafiken och ha respekt för de som arbetar i trafikmiljön. Om man har möjlighet så bör man se över om det finns möjlighet att resa andra vägar eller använda kollektivtrafiken. Under de kommande åren så har både Västlänken och Hisingsbron stora entreprenadarbeten i området och framkomligheten kommer att vara begränsad under en relativt lång period, säger Karin Edin.

Rosenlundsbron stängs – så påverkas trafiken

Arbeten på Nils Ericsonsgatan

Etapp A
Arbetena utförs vid korsningen Nils Ericssonsgatan - Kanaltorgsgatan. Här startar arbetet vecka 14.

Etapp B
Arbetena kommer att utföras vid Ericssonsgatan–Spannmålsgatan. Arbetena i denna etapp startar i omgångar med start vecka 14. De mer omfattande arbetena i denna etapp startar vecka 16.

Vi är GBG