VINNARE. "Jag tänker att Selma Center står för något där det händer mycket saker, liv och rörelse och ett center för hela området", säger Angela Wahlbäck, som skickade in det vinnande bidraget. Foto: White arkitekter/Johan Twedberg

Selma Center – nya kulturhuset på Selma Lagerlöfstorg

Nu är det avgjort. Selma Center blev det vinnande bidraget i namntävlingen för det nya stadsdels- och kulturhuset i Norra Hisingen.

  • Publicerad 17:30, 30 jan 2019

Backa tillbaka - nu går det framåt

– Jag är helt chockad och kom knappt ihåg vad jag skickade in för förslag. Jag tänker att Selma Center står för något där det händer mycket saker, liv och rörelse och ett center för hela området. Jag bor själv i Backatorp och tycker att det är jättebra att hela området nu fräschas upp. Det behövs något nytt här och jag ser fram emot när allt är klart, säger Angela Wahlbäck, som skickade in det vinnande bidraget.

Intresset för tävlingen var stort och juryn som bestod av representanter från stadsdelsförvaltningen, Göteborgslokaler och White arkitekter, fick ta emot över hundra namnförslag.

Så blir Selma stad – hus för hus

Selma Center fick flest röster men namnet är inte helt nytt. Norra Hisingens medborgarkontor heter redan just Selma Center.  Nu är tanken att namnet även ska täcka in övriga verksamheter i huset.

– Juryn valde namnet för att det är ett starkt namn, det knyter an till platsen och representerar även det nav och den mötesplats som vi hoppas att det nya huset ska utgöra i stadsdelen för bland annat kultur, demokrati och föreningsliv, säger Anna Lifjorden, sektorschef för Samhälle och Kultur i Norra Hisingen.

Innan namnskylten kommer på plats måste först både stadsdelsnämnden och kulturnämnden godkänna namnet - Selma Center.

Invigningen av det nya stadsdels- och kulturhuset på Selma Lagerlöfs torg kommer ske i slutet av sommaren. Då kommer huset rymma bibliotek, daglig verksamhet, kulturskola, medborgarservice, mötesplats för människor i alla åldrar som arrangerar aktiviteter och kulturarrangemang, stadsdelskontor och en restaurang.

Stadsarkitekten: Förutsättningarna finns i Hisings Backa

Vi är GBG