Inför höstens skolstarten, 17 augusti, stod det klart att inte alla elever som hade räknat med att få börja på Römosseskolan skulle få göra det. Ungefär 150 elever hade fått besked om att de måste söka en ny skolplats. Anledningen är att skolan behöver spara pengar.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/hundratals-elever-fick-inte-borja-pa-romosse/repvhp!nV5vabBL4vdD2HDoKGFvmA/

Samma vecka tog grundskoleförvaltningen i Göteborgs stad emot 66 ansökningar från elever som skulle ha börjat på Römosseskolorna.

– Vi har plats för alla elever från Römosseskolorna som behöver plats på kommunal skola, säger Pernilla Palm, enhetschef placeringsenheten, i ett uttalande.

Men då ansökningarna kom in så pass sent var det inte alla elever som hann få en placering innan skolstart meddelar grundskoleförvaltningen. Dessa elever fick starta terminen några dagar senare än sina klasskamrater.

Gjort avsteg från reglerna

Räknat från i juni har grundskoleförvaltningen totalt tagit emot 123 ansökningar från elever som skulle ha börjat på Römosseskolorna i höst.

– Eleverna har placerats inom de platser som finns på våra skolor, men vi har behövt göra ett fåtal avsteg från regelverket. Det vill säga några elever i årskurs F-3 har placerats längre än 2 kilometer till skolan, säger Pernilla Palm, i uttalandet.