Sista etappen: Hisingsräls ska säkra Sveriges export

Ett godståg i trafik innebär 30 färre lastbilar på vägarna. Det menar Trafikverket som snart drar igång sista etappen av utbyggnaden av Hamnbanan på Hisingen. Men först ska en 9 600 år gammal fornlämning undersökas på Brattåsberget där en tågtunnel ska byggas.

  • Publicerad 09:05, 9 apr 2019

ARKEOLOG. Jan Ottander berättar att en 9 500 år gammal fornlämning ska undersökas på Brattåsberget där en tågtunnel ska byggas. Foto: Privat

Den nästan 10 kilometer långa Hamnbanan är järnvägslänken mellan Göteborgs Hamn och övriga Sverige. I dag är banan enkelspårig men ska byggs ut och bli dubbelspårig för att klara det ökande behovet av godstransporter.

Sträckan Eriksberg-Pölsebo på Hisingen, är sist ut av tre etapper. Där ska dubbelspåren gå i en ny sträckning genom en bergtunnel i Brattåsberget, vidare under Krokängsparken och mynna ut vid Pölsebo och ansluta till nuvarande spår. 

Innan järnvägsbygget kan dra i gång måste en arkeologisk utgrävning genomföras på platsen.

– Vi har hittat en fornlämning som kommer att beröras av järnvägsbyggnationen av tunneln och då måste en arkeologisk undersökning göras för att dokumentera det som berörs, säger Jan Ottander, kulturmiljöspecialist och arkeolog på Trafikverket.

Här planeras 600 nya bostäder

För flera tusentals år sedan var havsnivån omkring 20 meter högre och den aktuella platsen tros ha varit en boplats vid den dåvarande strandkanten. Delar av fornlämningen som hittats dateras 9 600 år tillbaka medan bland annat en härd, eldstad är omkring 8 000 år gammal, berättar Jan Ottander.

– Det som är mest intressant är den äldsta perioden. Spåren människorna lämnat efter sig är avslag av kvarts och flinta, från redskapstillverkning. Just boplatser med så här omfattande kvartsmaterial är ovanligt.

Den arkeologiska undersökningen beräknas pågå under två veckor och vara avslutad i slutet av maj. Det, tillsammans med en sista dom från Mark och miljödomstolen, blir klartecknet för att järnvägsbygget på området kan starta.

Hamnbanans två övriga delsträckor är redan klara; Kville bangård har rustats upp och etappen Pölsebo-Skandiahamnen har byggts ut med ytterligare ett spår och blev färdigställd under förra året.

Arkeologernas nya fynd – hemligt rum från 1500-talet

Viktig för svensk handel

Enligt Trafikverket är Hamnbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägslänkar som gör det möjligt för godstrafik från hela Norden att nå hamnområdena i Göteborg. I dag går 65 procent av Sveriges containertrafik och 30 procent av landets utrikeshandel via Göteborgs Hamn. Även näringslivet ser positivt på den nya förbättrade förbindelsen.

– Handelskammaren har under 10 år lobbat för hamnbanans utveckling. Stor del av landets import och export går via hamnbanan och järnvägsandelen måste öka, inte minst av trängsel och klimatskäl. Det krävs ett robust system som minskar riskerna för störningar. En av de viktigaste delarna var den nya Marieholmsbron. Nu måste ytterligare delar färdigställas så snart som möjligt, menar Johan Trouvé, VD för Västsvenska Handelskammaren.

En utbyggnad av Hamnbanan har även miljömässiga fördelar och enligt Trafikverkets uträkningar innebär en ökning av trafiken på järnvägen med ett godståg, att man kan minska med 30 långtradare på vägarna.

Chocknotan för linbanan: Minst 4 miljarder

Det kommande utgrävningsområdet i söder som avgränsas av de två rosa stakkäpparna och fornlämningen fortsätter även söderut (till vänster i bild) som inte grävs ut. Foto: Tobias Åkesson

Så påverkas närområdet:

Träd
Trafikverket förbereder för utgrävningar genom att ta ner sju träd på Bratteråsberget. De flesta träden är ekar och de kommer att läggas ut som död ved i området för att gynna den biologiska mångfalden.

Rosenhill
Under byggtiden kommer fotbollsplanen och klubbstugan vid Krokängsplan flyttas till Sjöfartsverkets anläggning Rosenhill, Seamen´s Center. Trafikverket rustar därför just nu upp idrottsanläggningen. Efter byggtiden kommer fotbollsplanen och klubbstugan vid Krokängsplan att byggas upp igen.

Källa: Göteborg Stad

Visa merVisa mindre

HAMNBANAN. Foto: Trafikverket

Trafiken – minut för minut

KONSUMENT GÖTEBORG

Så gör du om du swishat fel

Konsument Gäller ångerrätt på nätauktion och hur gör jag om jag skickat pengar till fel person? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. torsdag 3/9 16:37

DEBATT

"Rädda verksamheterna i Kommersen"

Debatt: Miljöpartiet Nu hotas Cykelköket och Solidariskt Kylskåp i Kommersen vid Masthuggskajen. De måste räddas skriver en rad miljöpartistiska politiker. tisdag 22/9 11:56

KRÖNIKOR

Tjulander: Gör som gymnasieskolan – håll till höger

Krönika. Göteborg Direkt har kartlagt hur gymnasieskolorna hanterar pandemin under skolstarten. Något som vi borde ta efter i samhället i stort menar artikelförfattaren. måndag 14/9 16:45

QUIZ

Quiz: Vad kan du om din snart 400-åriga stad?

Firar 399 år i dag Idag är det ett år kvar till det stora 400-årsjubiléet för vår stad. Men vem grundade då Göteborg? Och hur gammal är egentligen Götaälvbron? I det här quizet kan du utmana dina Göteborgskunskaper.torsdag 4/6 15:11